Jøder og kristne blæser til kamp mod antisemitismen

148 jøder og kristne var samlet i Fællessalen på Christiansborg til konference om antisemitisme.Jean-Paul Sartre har sagt:
”Ikke én eneste kan vide sig sikker, så længe en jøde må frygte for sit liv, fordi han er jøde.”

148 tilhørere samlet til konference om antisemitisme på Christiansborg
Bent Melchior, still going strong, deltog ivrigt i paneldebatten

Dette citat blev bragt på bane af Hans P. Pedersen under en konference på Christiansborg den 24. oktober, FN-årsdagen for undertegnelsen af menneskerettighedserklæringen.
148 jøder og kristne var samlet i Fællessalen på Christiansborg til konference om antisemitisme under overskriften ”Med ryggen mod muren”. Initiativtagerne til den velbesøgte konference var Fælleskomiteen for Israel.
Tove Videbæk, komiteens formand, bød velkommen til de mange deltagere i konferencen, hvor der var ikke færre end seks oplægsholdere og ni paneldeltagere.
Konferencen var delt op i fire temaer: Antisemitisme i Europa – Holocaust-fornægtelse – antisemitiske karikaturtegninger – konspirationsteorier.
Historiker og ph.d. Vilhjàlmur Vilhjàlmsson fra Island talte om antisemitisme i Norden og slog fast, at antisemitismen er uhyggelig levende og synlig i de nordiske lande. Han sagde bl.a., at ”nogle danske politikere påstår, at antisemitisme er et ikke eksisterende problem i Danmark”. På et spørgsmål fra Udfordringens udsendte ville han imidlertid ikke sætte navne på.

Antisemitismen er
mere end synlig

Cand.mag. og journalist ved Berlingske Tidende Bent Blüdnikow, der selv er jøde, talte om grænsen mellem antisemitisme og antizionisme og sagde, at ”kritik af Israel er af mange blevet opfattet som antisemitisme, men det er det ikke. Israel skal naturligvis kritiseres, når de gør fejl, så de kan lære af det.
Men jøder kritiseres generelt for alt, hvad Israel gør, og det er en ny antisemitisme.” Han slog endvidere fast, at mange i dag kræver en dobbeltstandard af Israel. Hvorfor?
Dr. Efraim Zuroff fra Simon Wiesenthal Centret i Israel talte om antisemitisme i et post-kommunistisk Europa og om Holocaust-fornægtelse. MEP, formand for Christian Coalation for Israel talte også om Holocaust-fornægtelse.
Til trods for de historiske kendsgerninger fornægter mange mennesker, at disse uhyrligheder fandt sted. Det hænger nok sammen med, at mange mener, at Israel i 1948 fik sit land som kompensation for Holocaust, men hvis uhyrlighederne ikke har fundet sted, har Israel ikke ret til andet, og det skulle så give araberne – med den iranske præsident i spidsen – et alibi for at jage dem ud.
Karikaturtegningerne fra konkurrencen i Iran blev behandlet af cand.polit Judith Vogt, der på overhead-projektor gav eksempler på tegningerne og gennemgik dem med deres mange symbolværdier, der er dybt antisemitiske.
Konspirationsteorier om, at ”det er jødernes skyld” blev bragt på bane af generalsekretær Ole Andersen fra Ordet og Israel, som omtalte en række helt igennem uhyrlige påstande om jøder, der f. eks. sælger forgiftet juice til palæstinenserne, så de får kræft.
Et eksempel fra Teheran Times fortæller om, at tegningerne i Jyllands-Posten i virkeligheden var en bevidst jødisk kampagne for at få kristne og muslimer til at bekæmpe hinanden.
Artiklen kunne afsløre, at der er en klar forbindelse mellem tegningerne og den hemmelighedsfulde jødiske magt i verden. Den afslørede også, at Anders Fogh Rasmussen jævnligt deltager i møder med en jødisk gruppe og således var en del af hele komplottet.
Artiklens budskab var, at jøderne stod bag tegningerne. De mange konspirationsteorier bruges bevidst for at sprede antisemitisme.
Paneldebatten drejede sig meget om såvel den synlige som den skjulte antisemitisme, som bliver tydeligere og tydeligere. Flere jøder gav udtryk for, at de er bange, andre ønskede svar på, hvad vi gør, ikke mindst i forhold til skoler, gymnasier og uddannelsesinstitutioner. Man beklagede, at det danske Holocaust Center ikke rigtigt er blevet til noget, fordi det kunne udvikle sig til et spændende center for forskning og undervisning.

Melchior takker kristne for opbakning

Fhv. overrabbiner Bent Melchior ville helt klart være med til at tage kampen op, men mindede om, at der også er grund til optimisme.
– Det er trods alt kun fem procent af befolkningen, der er idioter. Bent Melchior rettede samtidig en stor tak til de mange kristne i folkekirke og frikirker, der så helhjertet støtter Israel og jøderne.
Under debatten blev det bragt frem, at der for kort tid siden havde været en konference i den samme sal om racisme. Ved den lejlighed havde der været fyldt med pressefolk. Ved konferencen om antisemitisme glimrede pressen ved sit fravær. Det var ”kun” Airport TV, Indre Missions Tidende og Udfordringen, der havde fundet det værd at deltage og referere derfra.
Næstformanden i Fælleskomiteen for Israel, Hans P. Pedersen, sluttede konferencen af og sagde bl.a.:
– Antisemitismen er i dag ikke alene en trussel mod jøderne, dn er også et nedbrydende element for selve fundamentet i demokratiet, og derfor er det ikke blot jøder, der må forsvare sig mod den. Antisemitismen begynder ganske vist med jøderne, men slutter aldrig med dem. Dersom vi ikke bekæmper antisemitismen i dag, vil vi derfor på forskellige måder blive dens ofre i fremtiden.