Kristendemokraterne støtter ikke Fogh Rasmussen ved næste valg

Kristendemokraternes landsformand Bodil Kornbek har i sin formandstale på partiets landsmøde i Middelbart 28.-29. september undsagt sig Anders Fogh Rasmussen som Kristendemokraternes statsministerkandidat.

Landsformand Bodil Kornbek

Det skete i en formandstale, hvor Bodil Konrbek klart redegjorde for partiets GIV-projekt, Globalisering, Integration og Velfærd, hvor hun fastslog, at KD vil være med til at skabe et anderledes samfund end VKO-flertallet, der vil teste børn helt ned til 3 års alderen, afvikle børnehaveklassen, have standardiserede test i folkeskolen, forcere unge mennesker gennem uddannelsessystemet, tillader kummerlige leveforhold for asylansøgere, mistænkelig alle nydanskere, svinger pisken over kontanthjælpsmodtagerne og efterlader mange seniorer i tomrummet mellem førtidspension og efterløn.
Hun sagde videre: ”Anders Fogh Rasmussen står i spidsen for en regering, der skaber stigende social og økonomisk opsplitning mellem mennesker. Statsministeren nedtoner de fælles opgaver og betragter mennesket som velstandskaber frem for bare som menneske.”
Bodil Kornbek lagde også klar afstand til, at Fogh Rasmussen vil fjerne kristendommens indflydelse på den demokratiske proces og konkluderede: ”Jeg kan derfor ikke forsvare at pege på Anders Fogh Rasmussen som leder af en regering, der vælges med hjælp fra Kristendemokratiske mandater.”
Landsformand slog endvidere fast: ”Det kristendemokratiske værdigrundlag rækker langt videre end liberalisternes frie og ustyrlige markedskræfter og socialisternes tunge kollektivisme. Begge ideologier fokuserer på produktion og kapitalens placering. Vores ideologi fokuserer på mennesket og det liv, vi lever i fællesskab med andre mennesker. Der ligger hele forskellen, og det har konsekvenser for vore realpolitiske løsninger. Kristendemokraterne er placeret midt mellem de to blokke i dansk politik. Midten i dansk politik er, hvor Kristendemokraterne står. Kristendemokraterne er den ny midte i dansk politik.

Bodil Kornbek indførte også en ny terminologi i dansk politik: borgerlig anstændighed – og gjorde det klart, at Kristendemokraterne arbejder for en borgerlig anstændighed, hvor hvert enkelt menneske har værdi i sig selv, hvor vi har et fælles ansvar for hinanden og hvor der er frihed til at kunne tage vare på sit eget liv.

Danmark har en opposition

Bodil Kornbek var vært for oppositionen i Danmark i en paneldebat mellem Helle Thorning, Schmidt, Marianne Jelved, Steen Gade, og Bodil Kornbek selv.

Borgerlig anstændighed kom til at fylde meget, da Bodil Kornbek om søndagen var vært for oppositionen i Danmark i en paneldebat mellem Helle Thorning, Schmidt, Marianne Jelved, Steen Gade, da Villy Søvndal var til FN´s generalforsamling i New York, og Bodil Kornbek selv. Under debatten stod det klart, at de 4 partier ikke kan komme med et samlet valgoplæg, men der var så meget, de var enige om, at det må være muligt sammen at sammenskrive et regeringsgrundlag, hvis den mulighed opstår efter det kommende valg.
Paneldebatten viste, at de 4 partier vil kunne finde sammen om en række emner som større hjælp til u-landene, mere selvbestemmelse til kommunerne igen, omlægning af skatten, mere anstændighed i behandlingen af nydanskere og i behandlingen af afviste asylsøgere, bedre integration af alle udstødte: hjemløse, de fattigste, de svageste af vore ældre medborgere og mange nydanskere.
En spørger ville vide, hvor Helle Thorning og Marianne Jelved står i forhold til statsministerens udmelding om, at al religion skal ud af det offentlige rum. Helle Thorning gjorde det klart, at man ikke kan føre politik uden et værdigrundlag og at næstekærligheden hører med til dette værdigrundlag, mens Marianne Jelved sagde, at hun allerede som 12 årig lærte, at man skal se på sine medmennesker med Jesu øjne – og det gælder også i politik.

Resolutioner om den rummelige folkeskole og det kommunale selvstyre

I forlængelse af formandsberetningen blev der vedtaget 2 resolutioner. Den ene omkring den rummelige folkeskole, hvor partiet vil mindske behovet for brug af specialundervisning ved at indføre pædagoger som undervisningsassistenter i klasserne som støtte til de elever, der har brug for ekstra hjælp. Den anden resolution lægger op til, at det lokale selvstyre skal forvaltes af borgerne og ikke af regeringen, der i stigende grad centraliserer og beslutter, hvordan kommunerne skal indrette sig, så kommunalpolitikernes reelle råderum indskrænkes til et minimum.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Nydanskere på landsmødet

På Kristendemokraternes landsmøder ser man flere og flere nydanskere. I år deltog Massoud Fouroozandeh og hans kone, Elmira, tidligere muslimer, nu kristne med Massoud som leder og præst i frikirken Church of Love, der er hastigt voksende. Massoud sagde fra landsmødets talerstol:
”Min far var entreprenør, og af ham lærte jeg, at for at få et stærkt fundament skal ingredienserne være rigtige. For at vi skal få et stærkt, politisk fundament, må vi have en god portion demokrati og en god portion målrettet ideologi. I dag mener jeg at have forstået, at Kristendemokraterne har begge dele. KD er et parti, der har forstået de demokratiske spilleregler og har et kærligt menneskesyn. Jeg vil derfor opfordre både gammel- og nydanskere til at bygge sammen. Kærlighed er nøglen, forsoning er vejen.”