Støt din præst og arbejd på enhed

Rick Warren
Amerikansk præst
og bestseller forfatter

Der findes ikke fuldkomne ledere, men Gud giver ledere ansvar og autoritet til at varetage kirkens enhed. Det er et utaknemligt job, når der er konflikter mellem mennesker. Præster har ofte det ubehagelige hverv at tjene som mæglere mellem sårede, uenige og umodne medlemmer. De har også det umulige hverv at forsøge at gøre alle lykkelige, hvilket ikke engang Jesus kunne.
Bibelen taler klart om, hvordan vores forhold til dem, der tjener os, skal være: ”Adlyd dine åndelige vejledere. Lyt til deres råd. De er vågne over for forholdene i jeres liv og skal stå til regnskab overfor Gud. Sørg for, at de kan gøre det med glæde og ikke under hårdt slid. Hvorfor skulle I Ønske at gøre tingene vanskeligere for dem?”

Præster og ledere vil en dag stå over for Gud og skulle gøre regnskab for, hvordan de har vogtet over jer. ”De våger over jer som mænd, der skal stå til regnskab.” Men du skal også stå til regnskab. Gud gør dig ansvarlig for, hvor godt du fulgte dine ledere.
Bibelen giver ledere af kirken meget specifikke instruktioner om, hvordan de skal tage sig af mennesker i kirken, som forvolder splittelse. De skal undgå at diskutere med dem, roligt undervise dem, mens de beder om, at de vil ændre sig, advare dem, som vil diskutere, indtrængende tale for harmoni og enhed, irettesætte dem, som ikke adlyder lederskabet og fjerne mennesker, der skaber splittelse, fra kirken, hvis de ignorerer to advarsler.

Vi beskytter fællesskabet, når vi ærer vores ledere. Præster og ældste har brug for vores forbøn, opmuntring, påskønnelse og kærlighed. Vi opfordres: ”Ær dine ledere, som arbejder så hårdt for dig, som har fået til opgave at vejlede dig og tilskynde dig til lydighed. Overvæld dem med taknemlighed og kærlighed.”
Jeg udfordrer dig til at tage det ansvar på dig at beskytte og fremme enheden i din kirke. Sæt al styrke ind på det, for det vil behage Gud. Det vil ikke altid være let. Nogle gange vil du blive nødt til at gøre, hvad der er bedst for kirken og ikke dig selv, ved at tage hensyn til andres ønsker. Det er grunden til, at Gud har ladet os blive en del af en åndelig familie.

Vi skal lære uselviskhed. I fællesskabet lærer vi at sige ”vi” i stedet for ”jeg” og ”vores” i stedet for ”min”. Gud siger: ”Tænk ikke kun på, hvad der tjener dig til gavn. Tænk på andre kristne, og hvad der er bedst for dem.”

Fra Rick Warrens bog ”Et målrettet liv”