Hvad med dig selv?

Det er et problem, at vi kristne i stigende omfang fremstilles som fanatikere eller sekter og slås i hartkorn med muslimerne og andre ”religiøse”.Derfor må vi ud i medierne og vise, at vi er normale fornuftige mennesker, og at den kristne tro ikke er noget suspekt, men en positiv kraft, som både gavner det enkelte menneske og løfter hele samfundet.
Når vi nu ser kristne fremstillet i et forkert og manipuleret lys, så skyldes det nogle mediers aggressive kampagner. Der sidder åbenbart nogle religionshadere i medierne og politik og fylder folk med deres egne fordomme.
Derfor er det vigtigt, at vi som læsere og berørte reagerer på de tåbelige ting, der skrives. Det kan vi dels gøre ved at skrive læserbreve – straks! og i den avis, der er problemet – dels ved at kontakte redaktøren og gå til pressenævnet.
Nogle aviser har også indført muligheden for at kommentere artiklerne, når de lægges ud på internettet.
Da Nyhedsavisen f.eks. skrev om vores møde den 2. december, var der straks to religions-modstandere, som forsøgte at afspore debatten ved bl.a. at henvise til Landsforeningen for Bøsser og Lesbiskes hjemmeside. Desværre kører de en hadefuld kampagne, som er smittet af på hele samfundet.
Men der var ingen kristne, der svarede, selv om det højest ville tage fem minutter. Hvorfor ikke?

Hvis vi skal have vendt den negative holdning, som det er lykkedes nogle religionshadere at skabe, så må vi alle sammen mobiliseres. Og undskyld jeg spørger: Men hvad med dig selv? Kan du ikke gøre et eller andet?
På side 3 fortæller vi om en oldemor på 89 år, som har udgivet en bog. Så alder behøver ikke være nogen hindring. Vi behøver ikke være forfattere for at kunne skrive læserbreve eller blande os på nettet. Og hvis vi ikke dur til det, så kan vi måske styrke det, vi tror på, gennem vores penge eller praktiske hjælp. Og bede kan vi i hvert fald alle!
Så når du næste gang ser et problem omkring dig, så spørg dig selv: Kan jeg gøre noget?
Gud lover os ikke, at han ALENE ændrer det onde i vores samfund. Han ønsker, at vi skal engagere os. Så vil han lade det umulige lykkes.