Katolikker får ny salmebog

Seneste oplag af den gamle katolske salmebog var udsolgt, og det var en af årsagerne til at få lavet en ny. Derfor har Den Katolske Kirke i Danmark netop udgivet en ny salmebog, kaldet ”Lovsang”. Kirkens 35.000 medlemmer skal nu udskifte den hidtidige salmebog fra 1982.Liturgikommissionen har ladet sig inspirere af fornyelsesbestræbelserne i Folkekirkens nye salmebog. ”Lovsang” indeholder knap 400 salmer, både danske og oversatte salmer. Blandt dem er også omkring 170 salmer af Grundtvig, Ingemann, Brorson, Kingo og andre fra Folkekirkens salmeskat, hvilket måske kommer som en overraskelse for nogle. Salmerne er forsynet med noder.
Den nye salmebog har også teksten for hele den katolske messe, de faste messeled på såvel dansk som latin med gregorianske og nyere melodier, vekselsange over Davidssalmer samt en række meget anvendte ritualer og bønner til brug i både hjem og kirke. Både melodistoffet til de danske messer som vekselsangene er komponeret af nutidige danske, katolske komponister.
Arbejdet med denne nye udgave af Lovsang har stået på siden 1998 i Liturgi¬kommissionen, der er udpeget af biskoppen, og i forskellige arbejdsgrupper. Det har baseret sig på en spørgeskemaundersøgelse i alle katolske sogne om, hvilke salmer der benyttes, og hvilke nye salmer man ville foreslå medtaget i den nye salmebog
-nord