Tænd lys. Bliv lys.

I weekenden mødtes ca. 50 kristne fra forskellig kirkelig baggrund for at drøfte, hvad vi kan gøre ved den ofte negative måde, som nogle medier omtaler kristne på.Danskernes opfattelse af virkeligheden formes nemlig ikke altid af virkeligheden selv, men af mediernes fremstilling. Derfor kan vi ikke leve med, at kristne fremstilles i et forvrænget og fordomsfyldt lys.
Der er nu dannet et netværk af kristne mediefolk, som vil arbejde videre. F.eks. vil man arrangere kurser på tværs af de kirkelige grupperinger. Kristne skal opfordres til at gå ind i medierne og fortælle sandheden. Vi kristne skal alle blive bedre til at fortælle om de mange positive ting, der sker, – og altid selv have rent mel i posen, så det ikke er skandalehistorierne, der dominerer hele billedet.
En af idéerne bag at samles på tværs er, at hvis en gruppe kristne angribes urimeligt, så står den ikke alene. Vi forsvarer hinanden, selv om vi er uenige. Ligefra Indre Mission til katolikkerne. Det er stærkt.

Bøn kan forandre situationen

Allerede forud for mødet var vi en del, der mødtes for at bede sammen, ligesom mange pr. mail og telefon havde givet udtryk for, at de derhjemme ville tage sagen med i deres forbøn.
For selv om vi kristne ofte står magtesløse overfor de urimelige beskyldninger, vi udsættes for, så kan vi gennem bøn sætte den åndelige verden i bevægelse. Kampen står jo ikke mellem mennesker, men mellem åndsmagter.
Og derfor kan vi med bøn forandre en åbenbart håbløs situationen. Det har mange af os ofte oplevet.
Så lad os blive ved med at bede for medierne, indtil de som Bileam tvinges af Guds ånd til at velsigne i stedet for at forbande. (Beretningen står i 4. Mosebog 22-24).
Og selv om vi måske har mest lyst til at skælde ud, så er det altid bedre at tænde et lys end at forbande mørket.
For når vi forbander, formørkes vi selv… Men når vi velsigner og tænder lys for andre, så bliver vi selv oplyst indvendig – og det er der brug for i denne mørke tid.