Baptister igen krænket

Stor uvidenhed om frikirker i medierne.- Vi har samme bekendelse som andre gamle kirker, siger baptisternes generalsekretær Jan Kornholt, efter at uvidende journalister og useriøse eksperter har fremstillet kirkesamfundet som en sekterisk fremgangsteologisk fundamentalistkirke.

Jan Kornholdt

– Vi føler os krænkede. Baptisterne har været i landet siden 1839, og vi har rødder helt tilbage til reformationstiden, hvor vores kirke blev til på samme tid som Den Reformerte og Den Lutherske Kirke. Og vi kan fuldt ud tilslutte os deres bekendelsesskrifter, siger generalsekretæren i en pressemeddelelse.

Aviser taler usandt

11. marts påstod en artikel i Nordjyske og Fyns Stiftstidende om Faderhuset, at ”Pinsekirken og Baptistkirken benytter sig af fremgangsteologi.” Som kilde for denne løgn om BaptistKirken henviser journalisterne til religionsforsker ved Syddansk Universitet Annika Hvithamar.
BaptistKirkens ledelse og FrikirkeNet har over for begge aviser udtrykt stor utilfredshed med artiklen. Aviserne afviser dog med henvisning til, at de påstår dokumentationen er i orden, når der er oplyst kilde. Påstanden må stå for kildens egen regning. Nu har Annika Hvithamar dog både overfor aviserne og kirkerne skriftligt gjort tydeligt opmærksom på, at hun er blevet fejlciteret:
– Det er beklageligt, at det i artiklen ser ud, som om jeg har sagt, at baptistkirken og pinsekirkerne i Danmark benytter sig af fremgangsteologi. Det er ikke tilfældet. Tværtimod tager bevægelserne afstand fra denne retning. Det spørgsmål, jeg svarede på, handlede om, hvilke inspirationskilder Faderhuset har. Mit svar handlede om, hvordan Faderhusets teologi er sammensat, ikke hvordan baptister og pinsefolk tænker og tror.
Der er stor forskel på de etablerede verdensomspændende frikirker, og de små ”hjemmelavede” religiøse trossamfund, der samles om en stærk leder, skriver BaptistKirkens generalsekretær Jan Kornholt i et debatindlæg til de to aviser, og fortsætter:
– Den store medieinteresse for det lille afvigende trossamfund Faderhuset får desværre intelligente og sandhedssøgende danskere til at drage forkerte konklusioner. De fleste frikirker i Danmark ligger meget langt fra Faderhuset, slutter generalsekretær Jan Kornholdt fra Baptistkirken.