Danske Kirkedage inspirerer til nye former for gudstjenester

Nye salmer og gudstjenesteformer afprøves på Danske Kirkedage i Kristi Himmelfartsferien 17.-20. maj.

Spillemandsmessen ledes af orkestret ”Jydsk på Næsen”.

Et af fællestrækkene for kirkedagene, siden de startede i 1968, har været et særligt gudstjenestelaboratorium. På Danske Kirkedage 2007 i Haderslev kan man også hente inspiration til nye salmer og gudstjenesteformer.
F.eks. er der spillemandsmesse, hvor en harmonika supplerer den traditionelle orgelmusik, skriver DanskeKirkedage.dk.
-nord