Kirkedagenes økonomi på plads

600 tilmeldte til Danske Kirkedage og solid økonomi.Danske Kirkedage har nu ikke kun et flot program, men også en solid forankring økonomisk.
Fondsstøtten, senest fra Kirkeministeriets Udviklingsfond, har nået det fastsatte mål. Efter offentliggørelsen af hvem der får støtte fra Udviklingsfonden, lød der fra flere sider kritiske røster om, hvorfor der ikke var penge til diakoni, spiritualitet, ledelse og mødet med andre religioner. I den situation har Danske Kirkedage alle de efterlyste emner på programmet.
Samtidig vokser deltagerantallet. Her mere end to måneder før tid nærmer man sig allerede 600 tilmeldte.
– Mange kirker fra regionen har varslet deres ankomst i busfulde uden endnu at være tilmeldt. Danske Kirkedage bliver en sand fest med et pragtprogram, skriver kirkedagssekretær Kirsten Münster i Kirkedagenes nyhedsbrev.
-nord