Faste og retræte
Pilgrimsrejse i tosomhed

Familier på Vej tager nu par med på slot for at finde ro og dybde i parforholdet og sig selv.For første gang tilbyder kristen forening retræteophold for par på Sostrup Slot.

Karen Refsager.

Familier på Vej har gennem mange år haft familielejrene som den store aktivitet. Men på sidste bestyrelsesmøde ønskede foreningen at tilgodese andre aktiviteter, som mennesker også har brug for.
– Vi har så travlt, og der er så meget knald på. Derfor har vi brug for fred, ro og tilbagetrækning – en pilgrimsrejse ind i tosomheden, fortæller formand Karen Refsager.
Formanden og de daglige ledere, Kirsten og Hans Werner Morell, har lige været på besøg på det gamle cistersienser-nonnekloster Sostrup Slot ved Grenå.
– Det har fine rammer for undervisning, når parrene er sammen, og omgivelserne er også gode til parmeditationerne. Her får parrene spørgsmål og opgaver, som de udfylder individuelt og derefter taler sammen om, fortæller formanden.
Samlingspunktet er andagterne i krypten og undervisningen, hvor der både er debat og tavshed i fællesskabet. Indadtil i parforholdene er det meningen, at man snakker sammen. – Vi har 8 tilmeldte par og glæder os rigtigt meget til det. Vi oplever, at Gud velsigner initiativet og at han glæder sig til at lægge øre til vores pilgrimsvandring ind i tosomheden, slutter Karen Refsager.