Byretræte -stilhed i støjen

Omkring 20 personer havde påskelørdag fundet vej til en byretræte i Apostelkirken i København, hvor de øvede sig i at være stille i byen.Hvis man har svært ved at være stille i stilheden, så kan man prøve at være stille i støjen!

Ole Skjerbæk Madsen

Det er god øvelse at være stille i byen på en byretræte. Vi var knap 20 personer på en sådan retræte i Apostelkirken i København påskelørdag; en underlig dag, mente en deltager, i forhold til langfredag og påskedag, men netop derfor var byretræten en god måde at bruge dagen på og tage forskud på påskedag.
Efter afslutning på påskelørdags byretræte kunne man fortsætte til påskenats festmesse i Bethlehemskirken i København, hvilket gav dagen en meningsfyldt slutning.
Retrætelederne var Inger Dahl og Niels Nymann Eriksen fra Apostelkirken samt Trine Dirks og Ole Skjerbæk Madsen kendt fra både Aeropagos og I Mesterens Lys. Tine Schmidt Jakobsen stod for et indslag med afspænding.
Vi skulle kun være stille én dag. Det er et enestående tilbud, en gave – at være i stilhed en hel dag lige dér, hvor man er – i byen. Samtidig er man i et fællesskab med andre, hvor man bliver guidet gennem stilheden, ligesom på andre former for retræter, hvor man trækker sig tilbage fra hverdagen.

Afspænding i
krop og sind

Som indledning til stilheden ledte Tine Schmidt Jakobsen os i fysisk afspænding, hvor vi blev forberedt på den åndelige afspænding og påfyldning af Guds nærvær. Netop afspænding var til stor hjælp for nogle af deltagerne.
Ole Skjerbæk fortalte i sin introduktion, at vi søger stilheden, men selv i naturen er der lyde fra fugle, vindens susen, havets brusen, så byen er ikke ene om at have lyde. Vi går ind i stilheden med Guds nærvær, som fylder os, så vi kan høre hans stemme. Vi retter opmærksomheden på Guds nærvær, og vi undlader at tale. Efter at have øvet afspænding fysisk er det godt at afspænde i sine tanker og i sin bevidsthed. Brug tid på indre samling, opfordrede Ole Skjerbæk os.

Meditativ byvandring

Byvandring er at gå meditativt ud i byen og at gå ud med Guds nærvær i hjertet, men som opmærksomt nærvær. Samtidig påpegede Ole Skjerbæk, at det kan være svært at bevare håbet, når vi ser på alt det negative. Kan vi så fastholde troen?
Han sendte os ud med Klagesangene 3, 23-26, som giver håb og handler om Guds store trofasthed, der aldrig ophører og er ny hver dag. Og som en af deltagerne senere sagde: ”Ja, ikke bare ny hver dag, men hvert sekund!” Det er i opmærksomt nærvær, at man finder håb og mening i livet samtidig med, at man kan være til trøst for sin næste.
Ole Skjerbæk talte også om alt det, som kan distrahere. – Lad være med at falde for fristelsen til at gøre indkøb, når I går ud, formanede han! Vi skulle bevare Guds nærvær i os og gå ud med det til byen. Hvordan gør man det i praksis?
Et godt redskab er Jesus-bønnen: ”Jesus Kristus, Guds Søn, forbarm dig over mig.” En byretræte handler også om at gå ud i byen med Guds nærvær og se opmærksomt på mennesker med fordomsfrie øjne og få øje på Jesus i deres hjerter.

Jesus-bønnen i byen

Efter en formiddag med afspænding, stilhed, andagt i kirken og en vegetarisk frokost i stilhed tog vi ud – hver for sig – på en ca. 1½ times byvandring. Resten af eftermiddagen bød på mere stille tid, aftensang med meditation (dvs. mini-gudstjeneste), og til sidst fortalte deltagerne om deres indtryk fra byvandringen.
Jesus-bønnen var en hjælp for nogle, hvor bønnen til sidst blev en bøn for ”os” – ikke kun ”mig.” Andre fortalte om de indtryk, de havde haft på vejen, for det skulle jo netop handle om opmærksomt nærvær. Både på denne byretræte og den sidste, jeg deltog i, fremhævede flere, hvor godt en byretræte er.
En byretræte skal opleves personligt, for at man helt kan forstå, hvor meget det betyder at kunne skabe indre samling midt i støjen, og den er et godt værktøj til hverdagen. Samtidig er overgangen til påskenats gudstjeneste festlig, en aften med en sprudlende forventning om opstandelsen.
Næste byretræte bliver 8. september 2007.