Forandringer i KFS

KFS´ landskontor flytter fra København til Ødsted i Jylland, hvor det slås sammen med ledertræningscentret. Baggrunden er en trængt økonomi og at gøre op med traditionerne.Aktiviteterne på Credo Forlag og i informationsarbejdet ændres også, til fordel for flere, hurtigere og mere forskelligartede ressourcer til KFS´erne, siger foreningen.

Formand for KFS,
Johannes Baun.

Baggrunden for beslutningen var dels en trængt økonomi samt et ønske om at lade KFS´ (Kristelig Forbund for Studerende) struktur styre mere af, hvad der er brug for i dag, end hvad man gjorde i går.

Starter helt forfra

Hele omstruktureringen blev vedtaget af KFS´ bestyrelse d. 2. juni efter et grundigt strategiarbejde, der afgjorde bevægelsens fremtidige struktur. Ændringerne gennemføres frem mod sommeren 2008.
– I en organisation som KFS er det vigtigt en gang imellem at overveje, hvordan vi ville indrette os i dag, hvis vi skulle starte helt forfra, fortæller bestyrelsesformand Johannes Baun.
– Med ændringerne skaber vi de bedste rammer for, at KFS stadigt kan hjælpe studerende med at kende Jesus og gøre Jesus kendt, siger han.

Medarbejdere på råd

KFS´ generalsekretær, Henrik Laursen, er glad for, at medarbejderne i KFS er blevet inddraget i processen, og at beslutningen i sidste ende blev truffet af en meget enig bestyrelse. Han er begejstret for den nye struktur:
– Den giver mulighed for mere teamsamarbejde flere steder i organisationen. Vi får skabt et centralt beliggende og dynamisk KFS-center, som jeg tror, der kommer en masse godt ud af, fortæller generalen.
– Og så bevarer vi vores ledertræningscenter LTC, siger Henrik Laursen. LTC aflyste undervisningen sidste skoleår pga for dårlig tilmelding.
I november 2006 fik en syv mands arbejdsgruppe mandat til at undersøge, overveje og opstille forskellige muligheder