Kirkeligt Samfund ønsker stiftsråd

Det grundtvisk funderede samarbejde Kirkeligt Samfund erkender, at Folkekirken har brug for en ny ledelsesstruktur og foreslår, at der i hvert stift bliver valgt et særligt stiftsråd.Kirkeligt Samfund, der har til huse på Vartov i København, erkender, at Folkekirken har brug for en ny ledelse. Derfor foreslår organisationen, at hvert af landets 10 stifter vælger et stiftsråd, hvis kompetencer bliver at lede det folkekirkelige samarbejde i stiftet.
– Folkekirken står over for nye udfordringer, som ikke kan løftes af det enkelte sogn, men kræver nye samarbejdsformer, skriver Kirkeligt Samfund.
– Stiftsrådene skal være et forum for prioriteringen mellem ”mursten” og ”kirkeliv” i sognene, hedder det i forslaget. Konkret indebærer forslaget, at stiftsrådet skal have fokus på ”kirkens liv og vækst” med elementer som kirkelig undervisning, diakoni, personalepleje og mødet med andre religioner.
Stiftsrådet skal bestå af medlemmer valgt af menighedsrådene i stiftet, præster, provster og biskoppen. Flertallet skal bestå af lægfolk.
Folkekirken.dk