Kristeligt Dagblad: Vi skriver alsidigt om frikirker

Udfordringens anklager om kampagne- og sensationsjournalistik mod frikirkepræster i Kristeligt Dagblad svarer ikke til virkeligheden.Kristeligt Dagblads kirkeredaktør har tilsendt os dette indlæg, som vi bringer i dets fulde længde. Udfordringens svar findes i lederen.Kristeligt Dagblad tager skarpt afstand fra Udfordringens artikler den 20. juni 2007 om avisens dækning af frikirker.

Med artiklerne bryder Udfordringen reglerne for god presseskik. Artiklerne indeholder så forkerte og fordrejede oplysninger om Kristeligt Dagblads forhold til frikirker, at vi bliver nødt til at forklare Udfordringens læsere, hvad sagen egentlig handler om.
Sagen er nemlig den, at Kristeligt Dagblad i en måned har bragt en stor artikelserie om det alsidige og spændende liv i danske frikirker. Vi har her skrevet om frikirkernes historie, om lovsang, om arbejdet for og med flygtninge, om en ny reklamefilm for et frikirkeligt menighedscenter og om de unge, som frikirkerne er bedre til at inspirere, end folkekirken er.
Vi har også skrevet om, at eksperter mener, at frikirker bliver diskrimineret i de store medier. Det var en af grundene til, at vi selv har valgt at skildre frikirkerne i denne større og mere nuancerede serie.
Da vi er et seriøst og uafhængigt medie, har vi dog også interesseret os for nogle af de problemer, som frikirkerne har. Det drejer sig blandt andet om, at hver tredje frikirkepræst på grund af arbejdspres og lav løn overvejer at skifte job. Og så drejer det sig om den sag, som Udfordringen ensidigt har valgt at fokusere på. Nemlig om forretningsmanden David Klits salg af sommerhuse med stor rabat til folk, der sympatiserer med Evangelist-bevægelsen, som Christian Hedegaard står i spidsen for.
Udfordringen får det i sin udlægning af denne sag til at se ud som om, Kristeligt Dagblad mistænkeliggør frikirkepræster over en bred kam. Det er ikke tilfældet.
I det seneste nummer af medlemsbladet for den rådgivende kirkelige organisation Dialogcentret kan man læse om, hvordan de allerede inden Kristeligt Dagblad skrev om denne sag var bekymrede for situationen. En frikirkepræst i deres bestyrelse havde købt et sommerhus med rabat og udtalte sig samtidig meget positivt om Evangelist. Det kunne og ville Dialogcentret, som normalt er kritiske over for Evangelist, ikke finde sig i. Og for at undgå mistanke om bestikkelse valgte centret at opfordre ham til at træde ud af bestyrelsen, hvilket han så gjorde, fremgår det.
Med udgangspunkt i denne konkrete historie har Kristeligt Dagblad spurgt nogle af landets førende eksperter i bolig og skat om deres vurdering af salget af sommerhusene med rabatter til udvalgte personer. Blandt disse eksperter var Henrik Høpner, formand for Danske Boligadvokater, og den anerkendte skatteadvokat Tommy V. Christiansen. Vi har samtidig bedt den tidligere og den nuværende formand for Danske Kirkers Råd, som organiserer et flertal af landets frikirker sammen med den katolske kirke og folkekirken, om at vurdere sagen. Og det er deres advarsler – ikke Kristeligt Dagblads egne vurderinger – som vi dernæst har skrevet om.
Eksperterne har vurderet, at der ikke er noget ulovligt i at købe et billigt sommerhus. Det har vi skrevet. Men eksperterne har samtidig advaret om, at der kan være juridiske og moralske problemer i at købe et billigt sommerhus og samtidig udtale sig positivt til offentligheden om den bevægelse, der har formidlet sommerhuset. Det har vi også skrevet. Og det er efter vores opfattelse ikke mistænkeliggørelse, men seriøs og oplysende journalistik om ting, der finder virkeligt sted i Danmark i kirkelige miljøer.
I Kristeligt Dagblads artikler om frikirkerne har alle kritiserede parter fået mulighed for at medvirke med deres syn på sagen. Det gælder de præster, som optræder med navn i artiklerne. Og det gælder David Klit og Christian Hedegaard, som dog trods gentagne opfordringer ikke har ønsket at udtale sig.
Også FrikirkeNet har vi hørt i flere omgange, og vi har bragt et interview på en halv side med formand Tonny Jacobsen, hvor han på nuanceret vis advarer frikirkepræster mod at blande tro og økonomi sammen, men samtidig forsvarer præsternes ret til at købe et billigt sommerhus. I samme interview udtaler Tonny Jacobsen også: ”Personligt mener jeg ikke, det er klogt at indgå et økonomisk forhold, som ligger så tæt op ad en organisation, der er så omstridt som Evangelist”.
Desværre har Kristeligt Dagblad i forbindelse med Udfordringens artikler om vores dækning af frikirkepræsterne, ikke fået den samme mulighed for at forklare vores syn på sagen. Det mener vi er brud på god presseskik og almindelig anstændighed.
Ydermere undlader Udfordringen i modstrid med normal praksis ved to af de tre artikler om frikirkerne og Kristeligt Dagblad at nævne, hvem der overhovedet har skrevet dem. Alle Kristeligt Dagblads artikler har en klar afsender og journalisterne har angivet deres navn og e-mailadresse.
Vi tør og vil stå ved, hvad vi skriver. Samtidig har vi ingen ambitioner om at lave ensidig kampagne- eller sensations-journalistik, sådan som Udfordringen påstår. Tværtimod har Kristeligt Dagblad med sin nye, store serie forsøgt at nuancere og forklare en bred læserskare, hvad frikirkerne står for og har bidraget med til dansk kirkeliv. Og derfor har vi nu også lagt alle artiklerne i serien gratis ud på vores hjemmeside – kristeligt-dagblad.dk – så alle interesserede selv kan vurdere, hvem der har ret eller uret i denne sag.
I den sidste af Udfordringens tre artikler, som redaktør Henri Nissen vedkender sig, opfordrer han i en symbolsk fortælleform kristne til at holde ”op med at bagtale og anklage hinanden”. Den opfordring kan vi kun tilslutte os.
Af Morten Thomsen Højsgaard,
Kirke- og tro-redaktør, KD