Smagløst

I sidste uge kom det frem, at et hollandsk tv-selskab har fundet på et nyt smagløst koncept. Man vil lade tre livstruede nyrepatienter ”konkurrere” om, hvem der skal have den næste ledige nyre, når en organdonor dør. Seerne skal også stemme om det. Også om hvem, der ikke skal have nyren og risikerer at dø…
Heldigvis var der nogle hollandske kristendemokrater, som protesterede. Der skal ellers meget til, før nogen tør protestere imod det moralske forfald, vi ser i Europa. Men at slå plat på menneskers desperate sygdom, det var dog så groft, at selv nogle danske tv-direktører måtte sige fra.

Hvorfor er den slags perverse tv-programmer, som spiller på seernes laveste instinkter, blevet acceptable?
Fordi de kristne værdier i årtier er blevet nedbrudt. Liberale politikere og mediefolk har gjort alt for at nedbryde normerne – ofte med ytringsfriheden som den pæne begrundelse. Man ønsker frihed fra alle autoriteter, så man kun selv er sin egen gud. Man vil selv bestemme, hvad der er godt og dårligt.
Men det, vi selv synes er godt, er som regel det, der gavner os selv. Derfor får vi et egoistisk samfund, hvor de stærkes interesser dominerer – vi får en moderne junglelov.

Derfor er det så vigtigt, at vi i Danmark og Europa igen forankrer vores samfundsmoral i kristendommen. Ja, netop i kristendommen og ikke i humanisme, liberalisme, socialisme eller andre ismer. For det var ikke ismerne, men det kristne budskab, der for alvor forandrede Europa fra at være en barbarisk slagmark til at være en blomstrende og næstekærlig kultur, som påvirkede hele verden.
Vi må ikke opgive at kæmpe for disse gode værdier, selv om de for tiden er i modvind. Vi må kæmpe for en kristen fornyelse af vores danske og europæiske kultur på alle niveauer. Vi kristne har noget, som mange moderne mennesker ofte savner, nemlig et sammenhængende værdisystem. Et livssyn, der ikke blot bygger på, hvad der gavner os selv her og nu, men hvad der er godt for alle – også på langt sigt.
Der er brug for et moralsk fyrtårn i den normløse tåge, som Europa nu befinder sig i.
Så – bed og arbejd!

PS: Efter redaktionens slutning kom det frem, at den hollanske serie var et fupnummer, angiveligt for at skabe interesse for organdonering.