Spejdere stopper tilbagegang

Der er nu 25.475 KFUM-Spejderne i Danmark.Med et fald på kun 514 medlemmer er tilbagegangen ved at bremse op, for det er kun en fjerdedel af hvad den har været de seneste år, skriver ”Korpsnyt”.
Den indsats, der gøres alle vegne i korpset for at kvalitetssikre og udvikle, nu begynder at give pote. Et eksempel er ’Fyld op’-materialet rettet mod bævere og ulve, som har været medvirkende til at antallet af bævere nu er stigende.
Regnskabet for 2006 viser også et klækkeligt overskud på bundlinien – på ikke mindre end 4.192.000 kr.
Både udgifter og indtægter har været højere end budgetteret. De væsentligste årsager er ekstraordinært tipstilskud, højere indtægter fra kursusvirksomhed, et mindre forbrug på korpsaktiviteter samt lavere personaleomkostninger end forventet.
De negative resultater i FDFs og KFUM-Spejdernes fælles butik er vendt til det første overskud i 55° NORDs historie. Imponerende 1.665.000 kr. med 884.000 i opadgående retning for 2006.
Engelbrekt