Vil formidle 12 trins-kurser videre til andre kirker

I to år har selvhjælpsgrupper i pinsekirken på Nørrebro arbejdet efter 12 trins-programmet. Det har været så vellykket, at der nu er udgivet materiale, som kan hjælpe andre kirker i gang.Herhjemme er 12 trins-programmet mest kendt i forbindelse med foreningen Anonyme Alkoholikere. Men i de sidste to år har Pinsekirken i København også brugt programmet. Erfaringerne er nu blevet udgivet som bog og kursusmateriale.Tilbagemeldingerne fra kursusdeltagerne har været så positive, at den ansvarlige præst, Lars Due Christensen, har valgt at gøre kursusforløbet let tilgængeligt for andre.
Derfor har han nu skrevet bogen ”Vejen til virkeligheden”, som udkom i april. Hertil er der også blevet produceret en kursusmanual og en dvd-serie.

Redskab for andre

– Vi oplevede, at 12 trins-kurserne ramte ind i et stort behov, og relativt mange mennesker tilmeldte sig. Vi var også overraskede over forskelligheden. Det var folk, som havde været i kirken i rigtig mange år, nykristne og folk, hvor det var deres første kontakt med kirken, siger Lars Due Christensen.
– Vi har kørt tre kurser og er ved at afslutte vores tredje. Vi mærker, at opbakningen er stigende. Det er mundet ud i, at vi har formuleret, hvad der er vores kursus-koncept. Det er blevet til en bog og en kursusmanual, fortæller han.
Man er også i gang med at lave en dvd-serie, som kan bruges på kurserne. Den bliver lavet som et tv-program af 25 minutters varighed og vil blive vist på den københavnske tv-kanal, KKR, fortæller Lars Due Christensen:
– På dvd´en underviser jeg om trinnet, og en psykolog kommenterer, hvordan det er at arbejde med hvert trin; så fortæller en kursist, som har været igennem processen, et vidnesbyrd om, hvordan det er at arbejde med de enkelte trin.
– Mens psykologen tager fat i den terapeutiske del af, hvordan det er at arbejde med sig selv i forhold til sådan et trin, taler jeg som præst mere om det åndelige princip, som ligger bag trinnet.
– Men jeg tror også, der er mange ikke-kristne psykologer, som vil kunne skrive under på det og nikke anerkendende, for det er nogle almenmenneskelige principper.

Et kontaktpunkt til byen

Hvad håber du skal ske med bogen?
– Jeg håber, det breder sig. Kurset kan bruges i andre sammenhænge af selv de mindste menigheder, ja helt ned til cellegrupper. Det kan bruges som et rigtig godt kontaktpunkt til byen, fordi der er tusindvis af danskere, som kender AA og har været i kontakt med det eller kender familier, som har været i kontakt med dem og derfor har tillid til det.

Netværk

– Vi håber også på, at der dannes et ERFA-netværk i Danmark, hvor vi udveksler erfaringer.
Vi vil fra vores side gerne tilbyde coaching i forhold til dem, som vil starte op. De kan få tilknyttet en fra vores team, som så kan give vejledning i forhold til at starte kurset, og hvad der skal til for at gennemføre det.
Hvordan lyder den feedback, I har fået fra kursisterne?
– Det var ikke småtings-afdelingen. Det var de store eksistentielle ting, så det var ret gribende læsning: Genoprettede familieforhold, nyt gudsbillede, nyt forhold til sig selv og ny måde at tackle livet på, fortæller Lars Due Christensen.
Bogen ”Vejen til virkeligheden” er iøvrigt ved at blive oversat til svensk, og man har også kontakt med interesserede i Norge.

Jesus er den
højere magt

I AAs 12 trins-program trin 3 hedder det: ”Vi besluttede at lægge vores vilje og vores liv over til Gud, sådan som vi opfattede ham”.
– Men nu får de så den kristne vinkel og de får et navn på, hvem der er den højere magt, nemlig Jesus Kristus. Det lægger vi ikke skjul på, siger Lars Due Christensen.