Foto-journalist fylder 50 år

Informationsmedarbejder Lars Stig Madsen fra Randers fylder 50 år den 22. juli. Han har været ansat hos Kristelig Fagbevægelse (KF) siden 1993, først som faglig konsulent i Holstebro afdeling, siden 1996 som informationsmedarbejder på Kristelig Fagbevægelses hovedkontor.

Lars Stig Madsen

Han er redaktionssekretær og fotoansvarlig på KFs medlemsblad Krifa Magasinet. Derudover arbejder han med artikler og fotos til hjemmeside og intranet.
Han er uddannet som diakon/socialpædagog. Tidligere har han arbejdet på et behandlingshjem, et pensionat og været journalist på Indre Missions Tidende. Han er engageret i Indre Mission og har i en årrække siddet i en lokal bestyrelse for Indre Mission i Randers og været kasserer.
Jernbaner har altid haft hans store interesse, og han har samlet en mængde effekter fra stats- og privatbaner og stablet et lille museum på benene hjemme i kælderen.
Engelbrekt