Direktørskifte på Hebron

Direktør Søren Mikkelsen har valgt at opsige sin stilling som direktør på Best Western Hotel Hebron i København med virkning fra 31. oktober.

Thorkild Højvig, midlertidig direktør på hotel Hebron.

Som midlertidig direktør indsættes Thorkild Højvig, der er virksomhedschef i Indre Mission, der ejer hotellet.
Søren Mikkelsen har været ansat på Hebron siden 2004 og har blandt andet sørget for, at Hebron blev optaget som medlem i Best Western hotelgruppen.
– Vi vil nu sætte en søgeproces i gang efter en ny direktør og indtil videre kommer jeg så til at være på BW Hotel Hebron 2-3 dage om ugen, siger Thorkild Højvig.
Engelbrekt