Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt,
medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg

Brev:
Svær tid efter skilsmisse
Kære Orla Lindskov
Jeg har med interesse læst dine brevkasser i de sidste måneder. De har handlet meget om tanker og tankestilhed. Her ligger så mit problem. Jeg er nu blevet kristen. Jeg har vendt mig til kirken. Jeg har en dyb længsel efter indre fred og stilhed. For et halvt år siden gik jeg igennem en larmende skilsmisse. Støjen herfra sidder stadig dybt i mig og forstyrrer mig dag og nat. Når jeg ikke kan sove for tanker, går jeg sommetider i natkirken.
Efter min skilsmisse har tankerne om alt muligt plaget mig, især tankerne om mine fejl i fortiden over for min daværende mand. På grund af skilsmisseoplevelsen bekymrer jeg mig meget for fremtiden. Jeg forestiller mig, at alting kommer til at ende galt. Ligesom mit ægteskab gjorde. Men uanset det hele, så føler jeg nu en vis lettelse ved at have skrevet dette brev til dig. Må jeg bede dig om forbøn.
Mvh.
En Natteravn

Svar:
Du kan frigøre dig
fra de negative tanker

Kære Natteravn
Jeg har bedt for dig og vil også fortsætte dermed.
Det er en frygtelig plage ikke at være i stand til at stoppe tankerne. Men ofte indser vi det ikke, fordi næsten alle lider under denne plage. Men det hindrer os i at nå til indre fred og stilhed.
Den uophørlige mentale støj af tankerne forhindrer os i at finde det område med indre stilhed, hvor Gud er stærkt tilstede. Indre stilhed læser vi om i Salme 37, vers 7, hvor der står: – ”Vær stille over for Herren, vent på ham;”
”Men Herren er i sit hellige tempel. Vær stille for ham, hele jorden !” – det står i Habakkuks bog kap. 2, vers 20. Disse to steder er blot to ud af mange steder i Bibelen, hvor vi opfordres til at søge Gud i stilheden.
Alle vore støjende tanker, som mest har med fortid og fremtid at gøre, skjuler lyset for os. Og lyset, jeg taler om her, er Jesus Kristus. Støjende tanker kaster en skygge af frygt og lidelse ind i vores liv. Det er en utrolig frigørelse at komme væk fra de konstante og oftest forkerte tankers rædselsfulde slaveri, og finde fred og stilhed.
Tankerne, der kører hele tiden i vores hoveder, skaber et uigennemtrængeligt tæppe, og dette tæppe adskiller dig fra dit inderste og ægte jeg. Det adskiller dig også fra dine medmennesker. Det adskiller dig fra naturens skønhed, og værst af alt, det adskiller dig fra Gud.
Vi skal huske på, at tankerne er et fremragende redskab for vores liv, hvis de bruges rigtigt. Men hvis de forkerte, negative, destruktive tanker misbruger og styrer os, så begynder det at blive sygt. Så er det de forkerte tanker, der har overtaget os. Vi synger også et lovsangskor, som faktisk er en bibelsk bøn. Koret hedder: ”Rens ud i mine tanker, oh Gud !”
Du skriver, at dine tanker handler om fejl, du begik i fortiden. Sådanne tanker har ofte med fordømmelse at gøre. Desuden bekymrer du dig for fremtiden og forestiller dig, at alting kommer til at ende galt.
Læg mærke til, at disse tanker, som du lider under, ingen sammenhæng har med det, du er i færd med lige nu. De forkerte tanker genopliver ofte den nære eller fjerne fortid, eller de holder prøve på og forestiller sig alle mulige situationer i fremtiden, og der forestiller de sig for det meste, at det går galt. Det kalder Jesus ”at bekymre sig”.
Selv hvis tankerne er aktuelle for den situation, du står i nu, så fortolker tankerne nutiden ud fra fortidens oplevelser. Det er en stor fejl, for så får det, der er lige nu i dit liv, ikke en chance. Alt det smukke, nye, dejlige, som Gud har til dig i dag, det skjuler de forkerte tanker for dig, og resultatet er, at du får en totalt forvrænget opfattelse af dagen i dag, af nuet.
De forkerte tanker angriber dig. De straffer dig. Og ikke mindst de dræner dig for livsenergi. Sådanne tanker er faktisk årsag til megen lidelse og ulykke. Desuden kan de på sigt være årsag til fysisk sygdom.
Men den gode nyhed er, at du kan frigøre dig fra de forkerte tanker.
Nu spørger du nok, hvordan?
Jo, begynd at observere de tanker, der er i dit hoved. Læg specielt mærke til de tanker, som gentager sig, og som måske har slukket lyset i dig og kørt i dit hoved i mange år. Tag et skridt tilbage inden i dig selv og observer de tanker, der melder sig på lystavlen. Er tankerne negative og destruktive, så træk din opmærksomhed væk fra dem, så dør de.
De kan fortsætte med at komme tilbage mange gange. Men det skal du ikke tage dig af. Hold ud. Dit mål er at blive fri for de forkerte tanker, og der er faktisk en sluk-knap inden i dig. Det har Gud sørget for.
Begyndelsen til frihed er nemlig, at du indser, at du ikke er de tanker, der har besat dig. At vide det, gør dig i stand til at observere dine tanker. Langsomt begynder du at indse, at der findes et umådeligt område med fred, lys, glæde og kærlighed bag ved tankerne. Der er Gud, eller rettere, det er Gud.
Får du derimod tanker fra Gud med fred, lys, håb og glæde, så lad dem leve i dig. Men er det negative, destruktive tanker, så sluk for dem. Forkerte tanker mister nemlig hurtigt deres magt over dig, når du ikke længere giver dem opmærksomhed. De lever nemlig af din opmærksomhed.
Øv dig og hold ud, også selv om det ikke lykkes særlig godt i starten. Målet er tankehvile og indre fred og stilhed hos Gud.
Venlig hilsen
Orla Lindskov

Brev:
Salvedugen hjælper mig
Kære Orla Lindskov
Tak for salvedugen. Nu vil jeg bede dig om at ”friske” den op. Jeg har ellers haft det fint, siden jeg fik den. Men nu har jeg igen lidt knas med nakken/skulderen.
Tak også for den, du sendte til min datter. Hun har det meget bedre, og det er vi meget taknemmelige for.
Venlig hilsen B.K.

Svar:
Følelser kan blive til spændinger
Kære B.K.
Jeg vil ”friske” din salvedug op ved at salve den med olie og bede over den igen. Det gør jeg, fordi Bibelen flere steder opfordrer os til at bede med udholdenhed.
Med hensyn til dine tilbagevendende spændinger i nakke og skulder skal du tænke på, at mange af disse spændinger forårsages af vores psyke.
F.eks. kan vrede, angst, bekymring, frygt og stress være årsagen. Ofte tør vi ikke se dette i øjnene, fordi vi så tror, at der er noget ”galt” med os. Men sådanne følelser er en del af hverdagslivet, og vi skal ikke gøre dem til et problem. Hvis vi anerkender dem og spørger ind i os selv til årsagen, så er vi på vej til at tage brodden af dem.
Når følelser begynder at optræde som spændinger i vores krop, gør de det ofte i et forsøg på at råbe os op. De vil have plads i vores liv. De vil hverken fortrænges eller negligeres.
Har nogen f.eks. behandlet os dårligt, og det kan vi også blive udsat for af medkristne, så tror vi, at vores naturlige vrede er syndig, og derfor skjuler vi den og vil ikke kendes ved den.
Bibelen lærer ikke, at vi ikke må blive vrede. Den opfordrer os blot til ikke at lade solen gå ned over vores vrede. Det betyder, at vrede ikke må få varig bolig i os. Årsagen til følelsen skal bearbejdes. Helst med tilgivelse. Det er et effektivt middel til at rense skadelige følelser ud af vores liv, inden de sætter sig og forvolder fysisk skade. Dette med vrede er blot et eksempel.
Venlig hilsen Orla Lindskov

Min oplevelse:
Det nytter…
Da Orla Lindskov talte i Kristent Centrum i Aalborg den 6. maj 2007, gik jeg til forbøn. Jeg havde igennem nogen tid haft ondt i mit venstre knæ og min ene skulder.
Dagen efter var jeg smertefri, og det er jeg stadigvæk. Gud er stor, – Gud er mægtig, – det nytter at gå til forbøn.
Hilsen
Vagn Pedersen