Søndagsskole-lodsedler

Indtil den 31. oktober 2007 sælges der lodsedler til fordel for Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler.Gennem lokalt arbejde møder Danmarks Folkekirkelige Søndagsskoler flere tusinde børn hver uge. Målet er, at børnene oplever et positivt og åbent fællesskab over for det kristne evangelium, som er det bærende element i børnearbejdet.
Overskuddet af salget går til lokalt og landsdækkende børnearbejde.
Tabita