Din indstilling gør forskellen

Mange mennesker kan ikke forstå, hvorfor deres liv er så svært. Andre har mange flere problemer at slås med – men for dem er livet en fornøjelse… Forskellen er deres indstilling.Vores egen personlige indstilling til de udfordringer, vi møder, har den største betydning for, hvordan vi klarer dem.Denne sandhed har længe fået erhvervslivet til at arbejde meget med motivation af medarbejdere. Man har indset, at medarbejdernes indstilling er helt afgørende for, om en virksomhed fungerer eller ej.
De samme mekanismer fungerer også i familien, og i foreningen eller menigheden. Derfor er det nyttigt for alle at lytte til undervisning om indstilling – og tage det, man kan bruge, i sit eget liv.

12 mio. bøger

En af de management-eksperter, som taler til flest – faktisk over 250.000 mennesker om året, – er John Maxwell.
Hans bøger har solgt i over 12 mio. eksemplarer. Og på verdensplan har Maxwell og hans medarbejdere uddannet mere end en million ledere i statsadministrationer, foreningsliv, militær, idræt og forretningsliv.

Det er alt i Bibelen

Det spændende ved Maxwell er, at han er kristen og faktisk fungerede som præst, indtil alle pludselig ville høre den spændende taler.
Engang på et stort kursus blev han spurgt, hvorfra han havde sit materiale.
– Det findes alt sammen i Bibelen, svarede han. Der blev en larmende tavshed og lidt latter.
– Nej, men seriøst, gentog spørgeren. Hvor finder du det?
Men Maxwell gentog, at han fandt sit materiale i Bibelen. – Og, tilføjede han, hvis nogen har lyst til at snakke om det, så kan vi mødes i baren bagefter.
John Maxwells undervisning bygger nemlig i høj grad på bibelske/kristne dyder. Også i erhvervslivet er det nemlig dem, der holder, når de smarte metoder er faldet til jorden eller ligefrem har givet bagslag.

Indstilling er ikke ALT

Det kendte slogan om, at ”attitude is everything” (indstilling betyder alt), tager John Maxwell for sandhedens skyld et forbehold overfor.
– Løftet er hult. Hvis du tror på, at indstilling betyder alt, kan det rent faktisk gøre mere skade end gavn. Hvis det var sådan, ville det eneste, der adskilte mig fra at få en succesrig sangkarriere, være troen på, at jeg kunne. Men tro mig, der er en anden faktor, der står i vejen for mig: talent…
Din indstilling kan altså ikke klare alt – men, som forfatteren og filantropen W. Clement Stone har sagt: ”Der er ikke ret stor forskel på mennesker, men den lille forskel gør en stor forskel. Den lille forskel er din indstilling. Den store forskel er, om den er positiv eller negativ.”

Hvad bestemmer
indstillingen?

Din indstilling kan betyde liv eller død.

Vi er alle født med en bestemt personlighed, men den afgør ikke alene vores indstilling. Miljøet, som vi vokser op i, præger os også. Hvad andre siger om os, og vores egen selvopfattelse påvirker også vores indstilling rigtig meget. De muligheder, vi har, og dem, vi er sammen med, former vores indstilling.
Men det er vores overbevisninger – det, vi tror og mener – der bestemmer mest over, hvordan vores indstilling er i dag. Her kommer vores religiøse indstilling stærkt ind. Tror vi som hinduerne, at skæbnen er lagt, så kan vi vel lige så godt lade det ske, der alligevel skal ske. Ligger det hele forudbestemt i stjernerne eller tarotkortene, så får vi nemt en laden-stå-til indstilling. Men er vi kristne, og tror vi, at vi selv har ansvar for at vælge, så ser tingene helt anderledes ud.

Vi kan vælge

Valget er det, der adskiller os fra dyrene, som er i deres instinkters vold. Vi kan trods alt vælge. Også selv om vores sociale baggrund og den personlighed, som generne har givet os, bestemmer meget, så er det stadig muligt at vælge indstilling.
Men som Piet Hein har sagt: ”Mennesket vil gerne forbedres – sagde Fanden. De vil ikke forbedre sig selv, men hinanden!”
De fleste mennesker vil gerne forandre alle andre og verden omkring sig, for at de selv kan få det bedre. Men de indser ikke, at vejen til at få det bedre er at forandre deres egen indre verden. Det kræver et valg, for det koster noget.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Vælg livet

Vores indtilling kan betyde liv eller død.
Victor Frankl var 25 år, da han af nazisterne blev sat i kz-lejr, fordi han var jøde. Mens andre bukkede under for den umenneskelige behandling, overlevede han, fordi han bevarede håbet og hjalp andre til at finde håb i den indre frihed. Bagefter blev han en af de mest kendte psykiatere og forelæste på 209 universiteter og fik 29 æresdoktorater. Ca. 150 bøger er skrevet om ham.
Frankl kunne have givet efter for håbløshed, bitterhed eller følelsen af uretfærdighed og selvmedlidenhed. Så var hans liv endt i kz-lejren. Men han valgte at tage ansvar for sin indstilling uanset omstændighederne.
Sådan har vi alle valget, om vi vil lade omstændighederne gøre os bitre og syge, ja, slå os ihjel – eller gøre os til herrer over omstændighederne ved at vælge en konstruktiv indstilling.

Vi påvirker andre

Vores indstilling afgør altså, hvordan vi selv har det. Til en vis grad er det rigtigt, at ”man har det, som man ta’r det”.
Men det betyder også noget for andre, hvordan vi er indstillet. Maxwell nævner fire principper:
Licensprincippet: Vores opfattelse af andre afhænger ikke kun af deres egenskaber, men af hvordan vi opfatter dem. Vi kan altså vælge vores egen opfattelse.
Smerteprincippet: Sårede mennesker sårer andre og bliver let såret, blot fordi deres egne følelser og erfaringer får lov at farve deres opfattelse.
Elevatorprincippet: Vi løfter folk op – eller presser dem ned gennem vores indstilling.
Læringsprincippet: Vi kan lære noget af alle, vi møder, hvis vi tror, det er muligt. Modsat lærer vi ingenting, hvis vi ser ned på andre.

Se udfordringer

Marinesoldat Chesty Puller var omringet af otte fjendtlige delinger under Korea-krigen. Hans reaktion var imidlertid ikke opgivenhed, da han sagde: ”Okay, de er til venstre for os. Til højre. Foran og bagved. Denne gang kan de ikke slippe fra os!”
Jo mere positiv indstilling, du møder udfordringer med, des større chancer har du for at tackle dem. Historien er fuld af eksempler på mennesker, der overvandt forhindringer ved at udnytte de muligheder, de gav. Luther oversatte Bibelen, mens han var skjult på Wartburg slot. John Bunyan skrev romanen Pilgrimsvandringen, mens han var i fængsel på grund af sin tro.
Indstillingen påvirker også immunforsvaret og mulighederne for helbredelse, samt ældres evne til at overleve forandringer, som f.eks. skift til plejehjem, viser ny forskning. Flyttes de imod deres vilje, bliver de hurtigt syge og dør. Men tager de skiftet som en ny fase i livet, så får de det bedre.
Indstillingen har åbenbart en direkte indvirkning på cellefunktionerne.
Indstilling afgør ofte, om vi får et job eller mister det.
Ægteskaber opstår og fungerer – eller falder fra hinanden – på grund af indstilling.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Hvad skal man gøre?

Hvis vi nu indser, at vi må ændre vores indstilling, hvad skal vi så gøre?
Maxwell foreslår lidt forkortet:
1. Tag ansvar for din egen indstilling.
2. Bliv klar over dine dårlige følelser over for dig selv og andre, og den måde, du tænker på.
3. Udvikl et ønske om at forandre dig.
4. Forandr din indstilling ved at forandre dine tanker. (Tænk positivt.)
5. Skab gode vaner.
6. Arbejd dagligt med din indstilling.
Han nævner også nogle ordsprog, som f.eks. ”Vær venlig indtil kl, 10, så går resten af sig selv.” Og ”Påtag dig munterhed, selv om du ikke føler dig munter. Snart vil du føle den munterhed, du påtog dig.” Det utrolige er nemlig, at vi kan ændre indstilling simpelthen ved at smile noget mere. Når vi smiler og er venlige udadtil, sker der en forandring også indadtil.

I en kommende artikel vil vi tage fat på fem hindringer for en positiv indstilling.

Kilde: John C. Maxwell: Din indstilling gør en forskel. Scandinavia. 2007.