Fra sygdom Til sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 4.75 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:
Det gør mig utryg
Kære Orla Lindskov
Jeg har nu været til forbøn mange gange hos mange forskellige i håbet om at få helbredelse for min sygdom. Det er endnu ikke sket.
Jeg er som sådan ikke skuffet. Men hver gang jeg er til møde og går til forbøn, så siger jeg inden i mig selv til Gud: ”Lad mig dog blive helbredt denne aften, kære Gud.”
Jeg er ikke den tålmodige type, og jeg føler heller ikke, at jeg har tro til at blive ved med at vente. Jeg forstår ikke, hvorfor det med guddommelig helbredelse ikke virker på mig. Jeg synes endda, at i nogle tilfælde bliver mine smerter værre efter forbøn, end de var før. Har du nogen forklaring på det?
Jeg føler det, som om et stormvejr går igennem min krop. Jeg har været kontordame hele mit liv og været vant til at styre tingene og have kontrol over tingene. Det krævede mit job af mig og også mine kolleger. Men efter jeg er blevet ramt af sygdom, er det som om, jeg ikke har kontrol over noget mere og ikke styr på noget mere. Det gør mig både bange og utryg. Grundlæggende tror jeg på Guds kærlighed til mig. Og jeg tror også på, at han vil helbrede mig. Men hvor er det svært med den ventetid, hvor der tilsyneladende ikke sker noget. Jeg fik bare behov for at skrive dette lille hjertesuk til dig.
Den utålmodige kontormus

Svar:
Gud har orden i tingene
Kære utålmodige
kontormus

De fleste af os har ingen problemer med at finde ud af, hvad vi ønsker her i livet. Det, der volder os problemer, er at vente på, at det vi ønsker, skal ske eller skal komme.
Det kræver tålmodighed at skulle vente på noget. Du skriver, at tålmodighed ikke er det, du har mest af. Tålmodighed er nok heller ikke noget, vi er født med. Tålmodighed kræver tro. Her er det, at mange har problemer. Uden tålmodighed bekymrer vi os. Uden tålmodighed beklager vi os, og nogle gange opgiver vi håbet. Vi forstår ikke, at selv om noget trækker ud, så behøver det ikke at betyde et afslag.
Selv om du har læst i Bibelen, bedt og tilgivet alle, så kan bønnesvaret alligevel godt lade vente på sig. Da er det, at nogle får den tanke, at bøn ikke virker for dem. De synes kun, at bøn virker for de andre.
Vi mennesker har for det meste en bestemt forestilling om, hvad det er, vi ønsker, og hvordan det skal se ud, når vi får det. Også hvordan det skal gå til, at vi får det. Vi vil så gerne have Gud til at gøre tingene på vores måde og efter vores planer. Derfor ser vi tit slet ikke, at det, vi ønskede, er kommet. Men bare på en helt anden måde og på et helt andet tidspunkt, end vi havde i tankerne.
Du skriver, at i nogle tilfælde efter forbøn bliver dine smerter værre, end de var før. Det har jeg faktisk hørt andre end dig sige. En fuldstændig forståelse og forklaring af det fænomen kan være svær at give. For mig at se kan der efter forbøn opstå en kamp i den syge mellem sygdommen og Guds helbredende kraft.
Husk, når du begynder at bede ivrigt og inderligt om noget, som f.eks. helbredelse, så må du være indstillet på, at du nogle gange kommer ud for noget, der kan ligne en ildprøve. Når vi beder Gud om noget i Jesu Kristi navn, da kan der ske ting, vi ikke kender til og ikke kan forudse. Nogle gange kan disse uforudsete hændelser gøre os utrygge, og vi siger: ”Gud, hvad er det her nu for noget?”
Men i en sådan situation er det, at vi skal stå fast og stole på Guds visdom og stole på, at det, der er bedst for os, er på vej fra Gud. Bliver der storm i dit liv i forbindelse med bønhørelsen, og du føler, at du ikke længere har kontrol over tingene, så kan det være en værdifuld lektie. Nemlig den lektie, at vi mennesker ikke altid kan styre hændelserne i vores liv og have kontrol over det hele. Det forventer Gud heller ikke af os. Vi skal lære at overgive vort liv i Guds stærke hænder.
Når ildprøven kommer, må du ikke give op. Bevar troen og hold ud. Vær tålmodig. Gud og Jesus og de åndelige ting arbejder ikke efter vores tidsplan og på vores måde. Men de arbejder alligevel for os hele tiden. Men du skal huske én ting: – Du behøver langt fra at få topkarakter i livets prøvelser for at bestå overfor Gud.
Vi skal huske, at hvis vi ønsker, at det, vi beder Gud om, skal ske på en bestemt måde og på et bestemt tidspunkt og gennem nogle bestemte mennesker, så viser det, at vi tror, at det er os, der bestemmer. Vi tror, at Gud og Helligånden lystrer os. Men sådan er det heldigvis ikke.
Lad os slå fast: – Gud elsker at bønhøre os og give os det, vi beder om. Sådan er Jesu undervisning. Men læg mærke til, Bibelen fortæller, at du er et Guds barn. Du er med i den åndelige verden. Du befinder dig i en udviklingsproces, og i den proces vil Guds Ånd, uanset om du kan lide det eller ej, sikre, at din åndelige udvikling forløber efter Guds plan.
Du skal ikke holde øje med uret eller med kalenderen. Du skal heller ikke altid holde så meget øje med, hvad der sker i den ydre verden eller i din krop. Jeg ved, at det sidste kan være svært.
Men det, du skal, det er: – Du skal holde øje med dit hjerte og have tålmodighed med den proces, som Gud har i gang i dig. Stol på, at Gud har orden i tingene. Stol på, at alt i dit liv sker i Guds time. Husk på, at tillid, sandhed og tro er grundlaget for tålmodighed.
Der er en tid til alt, fortæller Bibelen os, og Gud styrer det hele i sin store kærlighed. Guds tid og Guds orden kan vi stole på. Men det kan være meget svært. Husk alligevel på, der foregår mere i dit liv og i dit legeme, end du kan se.
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Min oplevelse:
Problemer med ryggen
Kære Orla
Jeg læser Udfordringen og glæder mig over dine gode og klare svar på ofte meget svære spørgsmål. Jeg synes også, det er så fantastisk med dine salveduge, og at Gud gennem dig helbreder mange mennesker.
Jeg har overvejet længe, om jeg skulle tage mod til mig og skrive til dig for at bede om to salveduge. En til min datter, der har rygproblemer, og en til mig selv. Jeg har også ind imellem problemer med ryggen. Men også ofte med migræne og nedtrykthed.
På forhånd tak for hjælpen.
Kærlig hilsen
En trofast og tilfreds læser

Svar:
Det er fantastisk,
hvad Gud gør

Kære trofaste læser
Jeg synes også, det er fantastisk, hvad Gud gør gennem salvedugene. Men det skyldes et åndeligt princip, som vi bl.a. kan læse om i Apostlenes Gerninger kap. 19, versene 11 og 12: – ”Gud lod usædvanlige undergerninger ske ved Paulus’ hænder. Ja, man bragte ligefrem tørklæder eller bælter, som Paulus havde båret, hen til de syge; og sygdommene forlod dem, og de onde ånder for ud.”
Det betyder, at når bønnen og troen i Jesu navn bliver knyttet til konkrete genstande, så kan Guds kraft virke igennem dem.
Efter en tid er du velkommen til at sende jeres salveduge tilbage til mig. Så vil jeg salve dem og bede over dem på ny. Det tilbud giver jeg, fordi jeg kender virkningen af udholdende forbøn for de syge.
Kærlig hilsen
Orla Lindskov