Møde om hospicearbejdet

Onsdag den 3. oktober kl. 19 holder Hospice Forum Danmark et offentligt møde om hospice-arbejdet i Region Midtjylland.

Tove Videbæk

Landsformanden, Tove Videbæk, giver status over hospicearbejdet på landsplan samt udviklingen i Region Midtjylland. Om aftenen fortæller en hospiceleder om det daglige arbejde på et hospice og om samspillet med de frivillige støttegrupper.
– Nye hospicer ser til stadighed dagens lys. Rundt omkring arbejder støtteforeninger for at rejse lokale hospicer. Andre steder er støtteforeninger nået det skridt længere, at de nu har deres hospice og støtter op om det daglige arbejde, der udføres for at lindre brugernes sidste levetid, fortæller formand Tove Videbæk. Arrangementet finder sted i Viborg-Lounge, Tingvej 7.
Tabita