Ny vice- general i LM

Birger Daniel Petersen er tiltrådt som LMs nye vicegeneralsekretær. Han har været ansat i LM i 35 år. Heraf de sidste 26 år som landssekretær.Som vicegeneralsekretær skal Birger Daniel Petersen være med til at gøre LMs ledelse mere synlig i kredsene. Der er planlagt flere møder rundt om i landet.

Vanskelige sager

Behovet er vokset de sidste år for at have en person, som kan tage mod henvendelser, når generalsekretæren er ude af huset – hvad enten det er fra journalister eller fra personer inden for LMs organisation.
– Vicegeneralsekretæren er også den, der skal samle op på alle de ting, som ikke ligger i en bestemt stilling, oplyser generalsekretær Jens Ole Christensen, som har introduceret begrebet ’fejebladsfunktion’ om denne del af den nye stilling. Det drejer sig bl.a. om rådgivning i konflikter.
– Det kan f.eks. være en kredsbestyrelse, der henvender sig, fordi der er gået kludder i arbejdet lokalt. Eller det kan være en konflikt med en prædikant. Eller det kan være mennesker, der er i tvivl om, hvordan LMs vedtægter skal tolkes i bestemte sager, forklarer Birger Daniel Petersen, som oplever, at antallet og omfanget af vanskelige sager er stærkt tiltagende.
Vicegeneralsekretæren mener, at fokus i fremtiden i højere grad vil blive rettet mod det lokale arbejde og engagement fremfor det internationale.
Han påpeger, at pensionister fremover vil blive en stor ressourcegruppe.
Henri.