Sogne bruger 130 mio. kr. på kommunikation

Kirkeblade er en tung post på kirkesognenes budgetter. Men ikke alle er parate til at droppe de husstandsomdelte blade.Kirkeblade, sognehjemmesider og avisannoncer koster hvert år de danske kirkesogne i omegnen af 130 mio. kr.

Sognebladet ”Kirke med kant”, der udgives af to sogne på Nørrebro i København, blev i sommer kåret som Danmarks bedste kirkeblad.

Alene de husstandsomdelte kirkeblade koster hvert år ca. 95 mio. kr., viser en ny rapport fra Danmarks Kirkelige Mediecenter (DKM), der har undersøgt kommunikationsforbruget i samtlige sogne i Århus Stift.
Mest opsigtsvækkende er det dog, at kirkeblade og hjemmesider, ifølge sognene selv, henvender sig til samme målgruppe. Nemlig kernemenigheden, der går i kirke søndag efter søndag.
Kun i mindre grad handler kommunikationsindsatsen om at få nye kirkegængere. Derfor stilles der spørgsmålstegn ved det fornuftige i fortsat at udgive de dyre kirkeblade, der omdeles til alle beboere i sognet.
– En hjemmeside kan sagtens erstatte et kirkeblad, siger Århus’ biskop Kjeld Holm til DKM. I hans øjne tjener begge medier det samme formål, og ingen af dem er særligt velegnede til at få flere i kirke. Derfor forudsiger han, at fremtidens kirkeblad bliver at finde på internettet i stedet for i postkassen.
Han modsiges dog af Inger Vigdis Krag, der til daglig forsker i Medier og Kultur ved Roskilde Universitetscenter.
At droppe kirkebladet vil være det samme som at opgive tanken om at få flere i kirke, mener hun.
– Bladmediet og hjemmesidemediet har ikke samme egenskaber, når det gælder om at få fat i folk. En hjemmeside kræver aktiv opsøgning og forudsætter, at kirken har relevans for personen, som skal klikke sig ind på siden. Et husstandsomdelt blad har derimod mulighed for at skabe relevans hos den, der får det ind gennem brevsprækken, siger hun.
Dog mener hun, at flere kirkesogne bør arbejde med at gøre bladet mindre indforstået, så det bliver interessant for andre end netop kernemenigheden.
– Kirkebladet lever tit op til de fordomme, som folk, der ikke kommer så tit i kirken, har om kirken. Og det er ærgerligt, for der er faktisk et stort potentiale i kirkebladet som medie.
KP