Den Norske Kirke vil acceptere to syn på homofile præster

NORGE – Den Norske Kirke vil give homofile lov til at blive præster – og samtidig give plads for dem, som mener, det er helt forkert.På et kirkemøde i Den Norske Kirke fredag i forrige uge vedtog et flertal af de stemmeberettigede at åbne for en praksis, hvor homofile, som lever i registreret partnerskab, kan blive præster.Som et led i bearbejdelsen fremkom der et forslag om at give mulighed for at skabe mere fleksible menighedsdannelser og ordninger for alternativt tilsyn for præster, som mener noget andet end deres biskop.
– Vedtagelsen skaber en situation, som er krævende, for det er blevet sagt, at der skal være plads til to syn på sagen, siger sognepræst Dag Øivind Østereng, som er imod beslutningen.
– Vi er nødt til at få tryghed for, at også det traditionelle syn i denne sag har legitimitet i Den Norske Kirke i fremtiden og ikke bare i en overgangsperiode.
-mibo