Indvielse af Vejle Frimenighed

Første søndag i advent den 2. december kl. 14 finder en officiel indvielse af Vejle Frimenighed sted.

Vejle Frimenigheds to præster Thomas Fischer-Nielsen (t.v.) og Carsten Dalsgaard Hansen.

Ved en fest-gudstjeneste vil menighedens to præster, Carsten Dalsgaard Hansen og Thomas Fischer-Nielsen, blive indsat sammen med det øvrige lederskab. Indvielsen forestås af Ole Skærbæk Madsen.
Det sker i kulturhuset ”Bygningen”, Ved Anlægget 14 i Vejle.