Folketingsvalget
Præstedatter leder Radikale

Margrethe Vestager tilbragte ofte som barn somrene på Santalmisssionens børnelejre.
Som barn var Margrethe Vestager ofte med sin far ude at holde møder for Santalmissionen. Og på vej hjem i bilen sang de begge af karsken bælg fra højskolesangbogen.Faderen, Hans Vestager, som senere blev præst i Ølgod, var nem­lig rejsesekretær for Dansk Samtalmissionen.
Derfor var det natur­ligt, at Margrethe var med på børnelejre og til landsmø­der, men da hun blev ældre, mistede hun kontakten med ydre mission og engagerede sig i stedet i Greenpeace og Amnesty International – og de Radikale.
Begge forældrene var po­litisk aktive. Faderen sad i kommunalbestyrelsen i Øl­god for en borgerliste, og mo­deren Bodil Tybjerg – som også er præst – var folketingskandidat i Esbjerg indtil 1989.
Da overtog Margrethe nemlig moderens kreds og begyndte for alvor sin politi­ske løbebane. Det var dog ikke kirkepolitikken, der optog hende, men den økonomiske politik. Da hun blev valgt til landsleder for de Radikale, var hun den yngste partileder herhjemme, men allerede cand. polit. og fuld­mægtig i finansministeriet.

Frisind

Når Margrethe selv blev radikal, mener hun, det skyl­des, at partiets grundhold­ninger stemte overens med det livssyn, hun voksede op med. Og det var især frisindet, der betød noget. Men også de danske værdier fra mange hundreder års kristne kultur.
Det er især i spørgsmål om menne­skerettigheder, ulandsbistand og flygtninge, det viser sig, mener hun.
Henri.