Temadage med fokus på postmoderne forkyndelse

Den 22. – 23. november taler amerikanske Doug Pagitt på temadage i København og Århus om forkyndelse i en postmoderne tid.

Doug Pagitt

Doug Pagitt er præst i Solomon Porch, som er et eksperimenterende missionalt kirkefællesskab. Han har desuden været med til at starte www.emergentvillage.com.
Cand. teol., forfatter og præst i Oslo Knut Tveitereit vil også medvirke i temadagen og bidrage med et nordisk perspektiv på udfordringen at prædike i det senmoderne.
Arrangørerne er Center for ungdomsstudier og religionspædagogik, emerging.dk og Skandinavisk Akademi for Ledelse og Teologi. Det sker torsdag den 22. november hos SALT i København og fredag den 23. november på Menighedsfakultetet i Århus kl. 9.30-15.30.
Schwartz