Vælg bevidst!

Hvad skal man stemme til det kommende folketingsvalg, hvis man ønsker at se det fra en kristen vinkel?For kristne handler det først og fremmest om at bevare religionsfriheden – herunder ytringsfriheden, så vi kan udtrykke vor tro frit i al offentlighed.
Dernæst gælder det om, at samfundet er socialt og retfærdigt ud fra Jesu bud om næstekærlighed. At vi har en kristen etik og moral, og at vi forvalter naturen og miljøet ansvarligt, som om vi kun havde den til låns.
Det er første gang nogensinde, at vi i Danmark har haft en statsminister, der vil have ”religionen ud af det offentlige rum”. Derfor er dette valg afgørende. Uanset hvilken statsminister, vi tidligere har haft, Nyrup, Schlüter, Anker, Hartling, Baunsgaard, Krag – ja, selv Stauning, så respekterede de troen, selv om de ikke alle var troende kristne.
Foghs politik er i første række vendt imod det muslimske mindretal. Men dels rammer den slags aggressiv ateisme jo alle troende, dels er det urimeligt at behandle et hvilket som helst mindretal, som det er sket.
Skal man så undlade at stemme på Venstre?
Nej, men man skal bevidst finde de politikere indenfor alle partier, som har en klar kristen holdning, og som vil værne om religiøse mindretal. Som heller ikke vil afskaffe blasfemi-paragraffen (så man frit kan forhåne Gud) eller pådutte Folkekirkens præster at vie homoseksuelle par i strid med kirkens lære. Nogle politikere, som f.eks. Naser Khader vil også afskaffe kristendom i skolen. Vil du det?
Undlad ikke at stemme, fordi du synes, det er indviklet. For på den måde støtter du bare dine modstandere.
Kristne er saltet indenfor alle partier, som giver smag og sikrer mod forrådnelse. Støt derfor de kristne politikere!
Da en enkelt kristen i et stort parti kan have svært ved at slå igennem, er det også vigtigt, at KD kommer tilbage – og på grund af deres kredsmandat i Vestjylland risikerer man ikke denne gang at spilde sin stemme.
Glem ikke at bede for valget – se kronikken – for til syvende og sidst er vort eneste håb, at Gud griber ind.

Redaktør Henri Nissen