Bibelhistorisk roman af karat

Walter Wangerin har skrevet en intens „brevroman“ om Paulus.Det er en velskrevet og gribende roman, den amerikanske forfatter Walter Wangerin har skrevet om den første hedningemissionær.Den omtales som brevroman, men det er en tilsnigelse at kalde den det. Wangerin har valgt at lade mange stemmer komme til orde, inkl. Paulus selv. Hver refererer nogle korte episoder i deres liv, og evt. hvordan de selv har oplevet dem. Det er ikke altid, de har direkte relation til Paulus, det gælder således den romer, der bliver kejser Neros rådgiver, Seneca. Men i langt de fleste tilfælde er det selvfølgelig personer, der er kendt fra Apostlenes Gerninger eller Paulus’ breve: Lukas, Barnabas, Jakob, Timoteus, Titus og Priska. Men sådan som de fleste af dem har formuleret sig, står deres tekster som små fortællinger eller måske dagbogsnotater mere end som breve.
Dermed bliver der lagt nogle brikker til en mosaik, der, efterhånden som historien skrider frem, kommer til at tegne et billede af et ret så usædvanligt menneske. Et menneske, der stred og led for evangeliets skyld mod jødedom, vranglære og afgudsdyrkelse.
Denne strid og denne lidelse er bestemt ikke irrelevant for os i dag. Og den måde, Wangerin får beskrevet striden på, gør romanen til både spændende og interessant læsning.

En intens passionshistorie

Paulus er en passionshistorie: Det er en historie om lidelse, en historie om en mand, der måtte lide i en sådan grad, at man kan undre sig over, at han kunne leve. Og det er en historie, der drives frem af lidenskab, den lidenskab, der drev Paulus efter mødet med den opstandne og resulterede i passionerede konfrontationer med jøder, galatere, korinthere … Det giver historien intensitet. Vi kender den i store træk fra Apostlenes Gerninger og de paulinske breve, som igen og igen klinger med i Wangerins roman, men hvor er den dog blevet levende, nærværende og vedkommende hos Wangerin!
Paulus er en særdeles læseværdig bibelroman.

Walter Wangerin:
Paulus
488 sider
299,95 kr.
Lohse