– Stedet hvor Jesus blev født er ikke det vigtigste

– Vi har et billede af Jesus, som er levende, og det er det vigtigste for os, siger Johannes Nielsen fra Glesborg. For nylig var han på besøg i Betlehem sammen med sin kone Dagny og vennerne Arne og Jenny Hansen, ligeledes fra Glesborg.ISRAEL – To danske ægtepar er på besøg i Betlehem. På hyrdemarker, der snart bebygges med boligblokke, og i en fødselskirke, hvor der er danske helgener på søjlerne.

Ægteparrene Hansen og Nielsen fra Glesborg står her ved indgangen til kirken ved Mælkegrotten i Betlehem. Fra venstre: Dagny Nielsen, Jenny Hansen, Arne Hansen og Johannes Nielsen.

Hyrdemarkerne ligger mellem den jødiske bydel Har Homa i Jerusalems yderkant og Beit Shour i Betlehems yderkant. Her bygger både jøder, kristne og arabere. De nye blokke skal blive til ”herberger” for moderne mennesker.
Markerne kommer nok aldrig til at blive fuldt bebyggede, for det er fransiskanerne i Den Katolske Kirke, som ejer det jordlod, som kaldes Hyrdemarkerne.
Protestanterne har også deres lille bid af markerne med nogle træer og gamle grotter, hvor man mener, at hyrderne søgte ly på de kolde aftener. Enkelte grotter er så store, at de sikkert kunne tage hjorden med ind, hvis der ikke var for mange får.

Danskerne på marken

Fra et udsigtspunkt ser Johannes Nielsen udover Betlehem og i retning mod Hyrdemarkerne. Han har læst, at både markerne og fårene, som græssede her, tilhørte templet. Det var offerlam, ligesom Jesus blev et offer for menneskenes synder.
– Det er sådan et fint billede, siger Johannes Nielsen.
Johannes og hans kone Dagny er fra Glesborg, men de er udsendt af Dansk-Jødisk Venskab og har arbejdet som volontører på et alderdomshjem i Jerusalem. De har taget Arne og Jenny Hansen fra Glesborg med på tur til Betlehem. De er i Israel for første gang og skal i dag opleve Jesu fødeby. Det er om dette sted, profeten Mikas bog 5,1 fortæller:
”Du, Betlehem, Efrata, du er lille blandt Judas slægter. Fra dig skal der udgå én, som skal være hersker i Israel; hans udspring er i fortiden, i ældgamle dage.”

Byen på Ruths marker

Fra bibelhistorien er det kendte marker. De er stenede, men gav ofte en god høst. Derfor kaldes det brødhuset, eller Betlehem. Det var et sted her i nærheden, at moabitterkvinden Ruth kom med sin svigermor No’omi og samlede aks på Boas’ kornmarker.
Ruth blev gift med Boas og blev bedstemor til kong David, som voksede op i Betlehem. Ruth er dermed også en af stammødrene til Jesus, som det står optegnet i slægtsoversigten i Mattæusevangeliets første kapitel. Enkelte har kaldt Ruth for det Gamle Testamentes Maria.
Bibelen fortæller, at kejser Augustus i Rom udstedte et påbud om, at hele verden skulle skrives i mandtal. Målet var nok, at han ville opkræve skatter. Også Josef og Maria drog fra Nazaret i Galilæa til Betlehem, da han var af Davids slægt.

Dansk konge i kirken

Fødeselskirken ligger centralt ved torvet i Betlehem.

Da Maria og Josef tog til Davids fødeby Betlehem, må det have været en strabadsfyldt tur for Maria, som var gravid. Ikke mindst det sidste stykke op til Betlehem, som er fuldt af bakker. Der fødte hun Jesus og lagde ham i en krybbe. Ifølge den kirkelige tradition står Fødselskirken over dette sted.
Siden har kirken været målet for millioner af pilgrimme op gennem århundrederne. Fødselsgrotten er beskrevet allerede i det andet århundrede. Kejser Konstantins mor, Helena, lod i år 326 en ottekantet apsidal kirkestruktur opføre, som stod færdig i år 339. Denne kirke blev revet ned af kejser Justinian. Hans kirke var større og formet som et kors.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Bøjer sig i ydmyghed

– Døren ind til Fødselskirken fortæller om de forskellige perioder. Øverst kan man se resterne af hovedportalen fra den kirke, som kejser Justinian byggede i år 530. Nedenfor er spidsbuegangen, som blev bygget af korsfarerne i 1200-tallet.
– Den nederste dør er den, som tyrkerne byggede. Den er så lav, at man er nødt til at bøje sig ned og ydmyge sig for at komme ind. Meningen var nok, at ryttere til hest eller på kamel- eller æselryg ikke skulle kunne komme ind og skænde de hellige steder under krig, fortæller en ivrig guide.

Dansk konge i kirken

– Når man kommer ind i kirken, ser man søjle nummer fire og fem fra korsfarertiden, hvor der er billede af en dansk og en norsk konge, som besøgte kirken, fortæller guiden, som ikke helt kender navnene på kongerne. Historien fortæller, at der på søjlerne er helgenbilleder af Knud den Hellige med krone på hovedet, i højre hånd en lanse og et korsmærket skjold på venstre arm. På den næste søjle er Olav den Hellige afbilledet.

I bibel-oversætterens værksted

Går man længere ind, er der mange smøger og krinkelkroge i Fødselskirken. I et af kamrene er der også sat stole op med alter, dug og lys. Ifølge traditionen var det her, kirkefaderen Hieronymus sad, da han oversatte Bibelen fra hebræisk og græsk til latin. Denne bibel kender man i dag som Vulgata, som er katolikkernes autoriserede bibeltekst.
Ude i haven er der rejst en høj søjle med en skulptur af Hieronymus. Ved hans fødder er der et kranium. Guiderne mener, at det skal minde Hieronymus om, at han er et menneske, som skal dø, og at det dermed hastede med at få oversat Bibelen. Hieronymus kom til Betlehem i år 386, og han døde i Jesu fødeby i år 420.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Flere altre og
kirker i kirken

I et andet kammer er der ifølge traditionen fundet knogler fra børn. Måske var det fra de drengebørn under to år, som Herodes lod dræbe i håb om, at også Jesus, Guds Søn, skulle omkomme. I dag finder man her ”De uskyldige børns alter”.
På vejen gennem de mange kirkerum passerer man også kirkeskibet i Den Katolske Kirke. Det er en statelig kirke fra 1881. Det er herfra, julemessen transmitteres til alverdens lande med budskabet om, at ”I dag er jer en frelser født”. Det er jo derfor, man fejrer både julen og den nye tidsregning over hele jorden.

Føles kunstigt

Sølvstjernen markerer stedet, hvor man mener, Jesus blev født.

Der er en duft af sødlig røgelse, som fylder kirken. Den beroliger sikkert de mange turister og pilgrimme, som må stå i kø for at komme til det allerhelligste, grotten, hvor Jesus ifølge traditionen blev født. Nede i selve grotten står de to danske ægtepar, Arne og Jenny Hansen, som er på tur med Dagny og Johannes Nielsen.
– Det er rigtig spændende at være i dette historiske og bibelske land. Men det føles helt sikkert lidt kunstigt her i fødselsgrotten. Vi mener jo, at Jesus blev født i en stald, og vi er ikke vante til disse omgivelser. Men vi er ikke skuffede, siger Arne og Jenny Hansen.

Hånden ned i et hul

Rundt om dem er der bønnelys og bibelske malerier, som fortæller deres klare sprog om, at her regerer de gamle, mere orientalske kirker. De danske ægtepar stiller sig op i køen.
Da de kommer frem til grotten, bøjer de sig ned for at se på hullet i marmorgulvet, som er belagt med en sølvstjerne med indskriften ”Hic de Virgine Maria Jesus Christus natus est”.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Helbredende
amuletter

Der bliver ikke så meget tid til at tage billeder, for folk står i kø bagved. Mange tager lys, amuletter og andre ting frem, som skal bringe velsignelse til andre steder i verden, fordi det har været i berøring med Jesu fødested.
En guide fortæller, at selv muslimer er kommet med amuletter hertil og efterfølgende har oplevet helbredelse. Det er tydeligt, at moderne mennesker stadig tror på dette.

Stedet er ikke
det vigtigste

– Vi var her for ti år siden, og vi kom igen for at vise vore venner stedet. Det betyder ikke noget for os, om det var her eller et andet sted, Jesus blev født. Vi har et andet billede af Jesus, som er levende, og det er det vigtigste for os, siger Johannes Nielsen.