Ny lærer på LM-højskole i Hillerød

Luthersk Missionsforenings Højskole i Hillerød har ansat cand.theol. Daniel Burgdorf som lærer i foråret 2008.
Daniel Burgdorf har tidligere været ansat på skolen og skal undervise i forskellige bibelske fag.
I januar-februar får skolen endvidere besøg at et par gæstelærere fra Cambodja. Det er ægteparret Kin Lysom og Seap Sithuon, som begge er nyuddannede fra Phnom Penh Bible College. Foruden fællestimer skal de bidrage med lidt undervisning i mission.