Sådan bli’r din bibel levende!

Hvis du har problemer med at forstå Bibelen
eller få tid til at læse den, så læs det her.- Jeg ville egentlig gerne læse mere i Bibelen – men jeg kan bare ikke få tid til det…

Illustr.: Alain Auderset

Sådan siger nogle kristne og tilføjer: – Desuden synes jeg, at Bibelen er svær at forstå…
Måske har du det også sådan? For bare 50 år siden var bibellæsning helt almindelig blandt troende kristne. Få var i tvivl om de grundlæggende sandheder. Men idag nøjes mange med at lytte til præstens ti hurtige minutter og synge med på salmerne/lovsangen.
Hvis de går i kirke…

Brug for åndelig mad

Der kan være mange grunde til, at din bibellæsning er gået i stå, og at du ikke går så meget i kirke mere. Det kan være, at du virkelig har så travlt, at du ikke kan få tid til at læse. Præsten er måske kedelig. Kirkens bænke er så dårlige. Osv.
Men lad os være enige om én ting: Vi HAR brug for åndelig mad, hvis vi skal bevare troen og komme frelst hjem til Gud efter døden.
Derfor gælder det om at finde en ”spise-måde”, der fungerer for dig. For konsekvensen af, at det ikke fungerer, kan blive meget alvorlig.

Himmel eller helvede

Vi hører det sjældent i kirken, men Jesus gør det helt klart: Vi risikerer at gå fortabt.
”Den, der tror på ham, dømmes ikke; den, der ikke tror, er allerede dømt, fordi han ikke har troet på Guds enbårne søns navn.” Johannesev. 3,16-18.
Jesus nævner helvede som et faktum fem gange i Mattæus- evangeliet. Indirekte nævner han fortabelsen mange gange. Helvede er ikke noget, som teologer senere har fundet på. Tværtimod. Teologer har gjort, hvad de kunne for at neddysse fortabelsen, så vi efterhånden tror, at alle mennesker automatisk kommer i himlen.
Men Jesus siger modsat:
”Gå ind ad den snævre port; for vid er den port, og bred er den vej, der fører til fortabelsen, og der er mange, der går ind ad den. Hvor snæver er ikke den port, og hvor trang er ikke den vej, der fører til livet, og der er få, som finder den!” (Mattæusev. 7,13 -14.)

Det mest humane?

Det er ikke til at misforstå.
Hvad er nu det mest humane, hvis man ved, at ens ven risikerer at køre ud over skrænten? Er det at fortie risikoen – for ikke at skræmme ham…? Nej vel. Som apostlene sagde: Vi kan ikke tie stille…

Troen er en kamp

Hvordan undgår vi så fortabelsen? Ganske enkelt ved at tro på Jesus. Men Jesus – og Ny Testamente – gør det klart, at troen ikke er en selvfølge. Den skal næres. Vi må høre ”Guds ord”, tage imod og handle efter undervisningen.
Jesus sammenligner sig med en mand, der kaster frø ud. Men noget falder på vejen, på klippen, blandt tidsler osv.
Hvad mener han med det?
”Når et menneske hører ordet om Riget og ikke fatter det, kommer den Onde og røver det, der er sået i hans hjerte; det er det, som blev sået på vejen. Det, som blev sået på klippegrund, det er ham, der straks tager imod ordet med glæde, når han hører det; men han har ikke rod i sig, han holder kun ud en tid, og når der kommer trængsler eller forfølgelse på grund af ordet, falder han straks fra. Det, som blev sået mellem tidsler, det er ham, der hører ordet, men denne verdens bekymring og rigdommens blændværk kvæler ordet, så det ikke bærer frugt. Men det, som blev sået i den gode jord, det er ham, der hører ordet og fatter det og så bærer frugt og giver hundrede eller tres eller tredive fold.« (Mattæusev. 13,19-23)

Fyld på med metode!

Så det handler altså om at få ”Guds Ord” fyldt på.
Hvordan gør vi så det?
Ja, det mest oplagte er jo at læse en masse i Bibelen. For den er fyldt med Jesus-ord.
Men for at det ikke skal blive ved de gode nytårsfortsætter, så må du have en metode.
Hvis du kun læser, når du har lyst, så vil der altid være noget, som synes vigtigere.
Hastesager vinder som regel over de vigtigste sager.


Artiklen fortsætter efter annoncen:Derfor må du:

1) beslutte, at du hver dag vil læse et kapitel eller afsnit – uanset om du har tid – eller lyst til det. (Det får du, hvis du følger denne plan!)
2) afsætte et bestemt tidsrum i fred og ro, hvor du læser og be’r, f.eks. lige før du sover eller går på arbejde. Eller hør Bibelen på din MP3-afspiller på vej til arbejde eller skole. Find det, der fungerer netop for dig. Men gennemfør det!

Forstår du det?

Men hvis jeg nu ikke forstår det, jeg læser?
Så kan det være, fordi du bruger en gammel bibeloversættelse. Men formentlig kan dit problem løses ved, at du blot følger disse to råd:
3) Bed Helligånden om at tale direkte til dig gennem det, du læser.
4) Tro på, at Gud er levende og bruger det, du læser, til at kommunikere med dig.

Ånden gør levende

Det er nemlig troen og Helligånden, der gør de ”kedelige” – eller måske alt for velkendte – tekster levende (igen).
Når du først fatter, at Bibelen ikke blot er en historisk bog, men en kanal for åndelig kommunikation, så bliver den spændende at læse…!
En gammel kristen mand, som var kommet i kirken og missionshuset hele livet, sagde til mig, at han ikke forstod et muk af det, han læste.
Jeg har sjældent hørt noget så sørgeligt. Han vidste ikke, at Helligånden kunne gøre alt levende for ham igen!
Ja, selv de dygtigste teologer oplever nu og da, at alle de ord, de kendte forfra og bagfra – på græsk og hebræisk – pludselig blev vedkommende – da de bad om Helligånden.
Jesus fortæller en historie om ti brudepiger, som efter østerlandsk skik var sendt ud for at modtage brudgommen.
”De tåbelige tog deres lamper med, men ikke olie. De kloge tog både deres lamper med og olie i deres kander”, fortæller han. (I Bibelen er olie symbol på Helligånden!)
”Da brudgommen lod vente på sig, blev de alle sammen døsige og faldt i søvn.
Men ved midnat lød råbet: Brudgommen kommer, gå ud og mød ham! Da vågnede alle pigerne og gjorde deres lamper i stand. Og de tåbelige sagde til de kloge: Giv os noget af jeres olie, for vore lamper går ud. Men de kloge svarede: Nej, der er ikke nok til både os og jer. Gå hellere hen til købmanden og køb selv.
Men da de var gået hen for at købe, kom brudgommen, og de, der var rede, gik med ham ind i bryllupssalen, og døren blev lukket. Siden kom også de andre piger og sagde: Herre, herre, luk os ind! Men han svarede: Sandelig siger jeg jer, jeg kender jer ikke. Våg derfor, for I kender hverken dagen eller timen.”
(Mattæus-ev. 25,1-13.)


Artiklen fortsætter efter annoncen:Jesus sagde ikke, at de, der havde taget deres bogruller med, blev frelst. For Ny Testamente kom først til i løbet af de første århundreder.
Nej, det afgørende var, om de havde olie på lampen. Om de havde Helligånden.
Vil det så sige, at man bare skal have haft en Helligånds-oplevelse engang?
Nej. Helligånden er ikke kun en engangs-begivenhed.
Første gang, vi får Helligånden ind i os, bliver skellet tager bort fra vores øjne, så vi forstår den åndelige dimension – og læser Bibelen på en helt ny måde. Men derefter har vi fortsat brug for at blive fyldt. Og en af de letteste måder at blive fyldt på, er faktisk ved at læse eller lytte til Bibelen.
En anden måde er gennem bøn – og faste, hvis det er noget…?

Ugens øvelse:

Følg punkt 1-4. Begynd med Ny Testamente, hvis du ikke kender Bibelen. Brug evt. en bibellæseplan (som fås ved Bibelselskabet), men vent ikke – kom i gang i dag!