Fra sygdom Til Sundhed

Du er velkommen til at skrive til mig og stille mig spørgsmål. Der vil blive bedt for alle brevemner. Ønskes en salvedug tilsendt, medsend da venligst adresseret og frankeret svarkuvert (normalkuvert 5.50 kr.). Salvedug kan ikke rekvireres over internettet.
Orla Lindskov Christensen
Anne Maries Vej 16
9000 Aalborg.

Spørgsmål:

Jeg døjer med rygsmerter

Kære Orla Lindskov
Jeg er meget interesseret i guddommelig helbredelse, altså helbredelse igennem Jesus Kristus. Jeg ved, at du praktiserer det på møder rundt om i landet i forskellige kirker og kirkelige sammenhænge. Jeg selv kommer fra en menighedssammenhæng, hvor dette ikke er aktuelt. Altså dette at tale om helbredelse gennem Jesus Kristus.
Jeg opfatter det, som man giver udtryk for i tale og holdning i min menighedssammenhæng, som noget i retning af, at Jesu helbredelsesundere var noget, der skete for to tusinde år siden. Og det har derfor ikke noget med nutiden at gøre. Dengang havde man ikke et sundhedsvæsen, som vi har det i dag. Derfor var Jesu helbredelsesundere den eneste hjælp stort set, som de syge kunne få.
Min egen helbredssituation er den, at jeg i snart en del år har døjet med svag ryg og rygsmerter. Jeg har prøvet at få hjælp næsten alle de steder, hvor der er mulighed for det. Men det har desværre ikke forbedret min legemlige situation. Jeg føler, at menneskelig lægekunst er magtesløs i mit tilfælde. Derfor knuser det næsten helt mit sidste håb, når de siger, at Jesus ikke helbreder i dag. Ganske vist siger de, at i det evige liv bliver vi alle befriet fra sygdom, svaghed og smerte. Men det hjælper mig jo ikke i min smertefulde dagligdag, hvor alt, hvad jeg skal foretage mig, er en kamp.
Jeg ved, at Jesus helbredte for to tusind år siden. Men jeg tror, at sådan er det også i dag. Jeg prøver at stole på, at sådan som jeg ser ham i evangelierne, lever han stadig og er os nær.
Jeg har aldrig været til et af dine møder. Jeg håber, at det bliver muligt i fremtiden. Men jeg ville være meget taknemmelig, hvis du vil sende mig en salvedug, som du har bedt over. Min veninde fik sådan en for tre måneder siden og blev helbredt. På forhånd tak.
Hilsen fra
Kvinden med rygsmerter

Svar:

Hvor Jesus er,
sker der altid noget

Kære Kvinde
med rygsmerter

Jeg vil sende dig en salvedug, som jeg har salvet og bedt over. Men jeg vil også gerne skrive nogle ord til dig på grund af dit brev.
Evangeliet forkynder os genoprettelse af menneskelivet derved, at Guds kærlighed og kraft i Jesus Kristus er kommet til os for at bringe os hjælp. Og Guds kærlighed er den dag i dag rede til på vores bøn at komme os til hjælp i vores nød med genoprettelsens kraft.
Jesus siger, at Riget er kommet os nær. Så nær at syge kan blive helbredt ved Rigets nærhed. Men da er det, vi skal huske, at Jesus ikke siger, at sygdom er afskaffet her på denne jord. Sygdom og sygdomskræfter vil stadigvæk findes her på jorden og angribe mennesker. Døden, sygdom og smerte forsvinder først, når vi får den nye Himmel og den nye Jord. Læs Johannes Åbenbaring kap. 21, vers 1-4.
Men dette betyder så ikke, at Jesu Kristi frelsende og helbredende gerning er noget i fremtiden, som vi kan håbe på engang. Nej, der hvor Jesus Kristus kommer, der vil der altid ske noget, også den dag i dag. Han giver ikke blot en anvisning på fremtiden, men sin hjælp og kraft nu.
Med hensyn til Jesu undere, heri medregnet helbredelses-underne: Når der er nogle, der siger, at det kun var noget, der skete for to tusind år siden, så glemmer man, at Jesus Kristus er tidsløs, uden for tid, og at han stadig lever og virker. Han virkede frelse og helbredelse for to tusind år siden, og det gør han stadig. Selvfølgelig har vi et godt sundhedsvæsen i dag, og Gud ske tak og lov for det. Det skal vi aldrig tale dårligt om. Men også i dag sker der det, som du oplever, nemlig at menneskelig lægekunst er magtesløs.
Bibelen er en meget realistisk bog. Den fortæller os om sygdomme og sygdomskræfter, som kan angribe os mennesker, mens vi lever her på Jorden. Bibelen fortæller os, at sådan er virkeligheden. Men Bibelen fortæller os heldigvis også om en anden virkelighed, nemlig om Guds hjælp til de syge, ja, til alle. Guds hjælp til os hedder Jesus Kristus.
Jesu Kristi kraft er en virkelighed – også i året 2008. Altså i dag. Hebræerbrevets forfatter udtrykker det på denne måde: ”Jesus Kristus er den samme i går og i dag og til evig tid.” Det kan vi læse i Hebræerbrevet kap. 13, vers 8, og netop dette er mange syge menneskers håb.
Tag Jesus Kristus bort fra evangelierne, hvilken historie om menneskelig nød og afmagt bliver der så ikke tilbage. Sådan ville livet være her på Jorden uden hans frelsende og helbredende kraft.
Se blot på vores egen tid, se på vores eget land. Vores egen tid fortæller om menneskelig nød, om synd, død, sorg, sygdom og lidelse. Men Guds barmhjertighed og kraft, der var på Jorden i Jesus Kristus for to tusind år siden, den er her også for os i dag. Men vi må selv søge hjælpen og lukke op for den i bøn og tro.
Jesus overgav sin gerning til sin menighed, til de troende, som jo er os alle sammen, bl.a. med disse ord fra Markus-evangeliet kap. 16, vers 18: ”… de skal lægge hænder på syge, så de bliver raske.”
Jeg tror, det kan være en hjælp for mange syge at tænke på kvinden med blødninger, der greb ud efter fligen af Jesu tøj. Beretningen om hende kan vi læse i Mattæus-evangeliet kap. 9, vers 20-22. Hun nærmede sig Jesus bagfra. Hendes kendskab til og forståelse af Jesus var nok ikke ret stort. Men der var én ting, hun kunne. Hun kunne række sin hånd ud efter ham. Og det var nok. Det skabte en berøring, og så blev hun helbredt. Det er så vigtigt, at vi prøver at stole på, at som vi læser, Jesus var i evangelierne, sådan er han også nu, og han er dig ganske nær.
Hvordan er det med os mennesker?
Ofte giver vi op på forhånd, når det gælder om at få hjælp fra Gud og Jesus. Vi tænker tit, at det ikke nytter noget i vores situation. Vi mangler troen på, at Jesus kan forvandle alt, og det er netop den tro, der gør os til redskaber for hans underfulde kraft. Det er ikke blot i din menighed, den tro mangler. Nej, den mangel på tro kan ramme os alle. Derfor kommer disse ord af Jesus til os alle og til menigheden: ”Vær ikke vantro, men troende”. – ”Dersom du tror, skal du se Guds herlighed.”
Med venlig hilsen
Orla Lindskov.

Min oplevelse:

Svulsten er væk

Kære Orla Lindskov
Hermed sender jeg min salvedug tilbage i håb om, at du vil salve den og bede over den på ny, da jeg stadig ikke er helt rask. Inderlig tak for din hjælp derigennem.
For ca. et år siden fik jeg en knude i det ene bryst, som jeg derefter lagde salvedugen på, – og tænk, da jeg kom til kontrol og mamografi efter en måneds tid, var svulsten væk, – takket være Guds indgreb og din forbøn.
Hermed en kærlig hilsen og en stor tak med ønsket om Guds velsignelse over dig og dit virke.
A.K
(forkortet)

Vores oplevelse:


Artiklen fortsætter efter annoncen:Det går fremad

Kære Orla Lindskov
Vi beder om, at du vil salve salvedugen en gang til, da vi kan mærke, at det virkeligt hjælper os.
På mange punkter i vores liv går det fremad. Må Gud fortsat velsigne dit arbejde.
Mange kærlige tanker
O. og L.