– Ledere skal skabe forandring

Dansk Oase lancerer årlig lederkonference med fokus på ”åndelig arvemasse”. En af talerne er frikirkepræst Flemming Mølhede.

Flemming Mølhede.

Fornyelsesbevægelsen Dansk Oase blænder op for en storstilet lederkonference i Karlslunde Strandkirke d. 24.-26. januar. Temaet er ”Leder dna” og fokuserer på den åndelige arvemasse, der overføres fra lederen til dem, der følger efter. Konferencen er for alle ledere, helt fra menighedsledere til køkkenledere.
Lederkonferencen har også et selvstændigt spor for børnemedarbejdere i år.
Den åndelige arvemasse, som Dansk Oase vil gennemsyre sit lederskab med, består af seks elementer, som alle vil blive gennemgået på konferencen: Et lidenskabeligt forhold til Gud, en evne til at lede sig selv, en vilje til at lede sammen med andre, en kontinuerlig udvikling af nye ledere, et klart mål om at nå verden med det kristne budskab, og en sund bibelsk teologi.

Behov for retning

Det er bevægelsens håb, at bevidstgørelsen om lederens dna vil ”skabe retning i en fragmenteret tid” og sætte skub i lederens udvikling, så værdierne spreder sig til nye ledere og menigheder.
Der er en bred vifte af talere på konferencen, bl.a. Mike Hill, der er biskop i Bristol i England, Knud Jørgensen, der er direktør i missionsselskabet Areopagos, og Flemming Mølhede (billedet) fra Københavns Vineyard.
Konferencen har seks ”spor” for bl.a. børnemedarbejdere, ungdomsledere, gruppeledere, præster, menighedsråd og lovsangsledere.
/sl