1605 nye melodier til 5 gamle salmer

Der venter dommerkomiteen en særdeles omfattende opgave, når vinderen skal findes i Kirkeministeriets salme-melodikonkurrence. Hele 1605 indsendte melodier venter på at blive gennemlyttet og vurderet.Konkurrencen går ud på at skrive ny melodi til fem udvalgte salmer fra salmebogen. Den mest populære salme at skrive melodi til er Grundtvigs ”Midt iblandt os er Guds rige”, som har fået 352 nye melodiforslag.
Vinder-melodierne offentliggøres i slutningen af april.
KP