Bibelen er troværdig!

2007 blev erklæret ateismens år. 2008 bør blive Guds år. Bibelen er kilden til, at 2008 kan blive Guds år. Bibelen er troværdig – tro værdig – også for nutidens kloge mennesker. Vi kan regne med Bibelen. Den er bæredygtig.Bibelens troværdighed var et tema ved et møde i Bethesda, Indre Mission, i København sidste lørdag. Mødet omtales på side 4 i Udfordringen.

Mange er i dag bange for fundamentalisme. Vi har set så mange skræmmeeksempler, og ordet fundamentalisme har med den megen fokus på islam ændret ordets egent-lige betydning fra noget positivt til noget negativt. Derfor vender mange sig også mod mennesker, der tager Bibelen alvorligt og vælger den som rettesnor for liv og lære.

Mange er i dag usikre på Bibelen og endnu mere usikre på Bibelens kernebudskab. Men Bibelen er Guds sandhed til os – også i 2008.

Frem for at tale om bibelfundamentalisme vælger jeg at tale om bibeltroskab. Jeg tror, at Bibelen er inspireret af Gud og nedskrevet af mennesker – ikke dikteret af Gud – og jeg ser det netop som en styrke, at den er skrevet af ufuldkomne mennesker inspireret af den fuldkomne Gud. For det viser os, at det svage og ufuldkomne ikke er en hindring for Guds fuldkomne magt, der netop udfolder sig, der hvor vi som mennesker kan føle os magtesløse. Derfor er der også god mening i, at ganske almindelige mennesker, du og jeg, kan være med til at gøre 2008 til Guds år.

Men det starter med Bibelen. At vi er bibeltro og lader os inspirere af Guds sande ord til os. Tager Bibelen alvorligt og gør den til rettesnor for vores liv og lære. Gør vi det, da skal Guds kraft folde sig ud og vise sig i mennesker og i det danske samfund.

Ved mødet i Bethesda i lørdags blev det fremhævet, at en del tolker Guds ord, så det passer til vores liv, i stedet for at vores liv stemmer med Guds ord. Vi må være bibeltro og gøre Bibelen til rettesnor for liv og lære.