Jesus er vores ’happy ending’

Billy Graham
Amerikansk prædikant
og forfatter

Bibelen lærer os, at Jesus ikke havde nogen begyndelse. Han blev aldrig skabt. Bibelen lærer, at himlene blev skabt ved ham. Alle stjernernes myriader og de flammende sole blev skabt ved ham. Jorden blev slynget ud af hans flammende fingerspids. Jesu Kristi fødsel, som vi fejrer den i julen, var ikke hans begyndelse. Hans oprindelse er klædt i den samme mystik, som forvirrer os, når vi taler om Guds oprindelse. Bibelen siger os blot: ”I begyndelsen var ordet, og ordet var hos Gud, og ordet var Gud.” (Johannes 1,1)
Bibelen siger også: I begyndelsen har du, o herre lagt jordens grundvold fast, og himlene er dine hænders værk. De skal forgå; men du består; alle skal de ældes som en klædning, og som en kappe skal du rulle dem sammen, som en klædning skal de skiftes; men du er den samme og dine år får aldrig ende. (Hebræerbrevet 1,10-12)

Den gode afslutning
afhænger af Jesus

Jesus sagde også om sig selv: ”Jeg er Alfa og Omega, begyndelsen og enden.” Han og han alene var i besiddelse af magten og evnen til at føre mennesket tilbage til Gud. Men ville han?
Hvis han ville, måtte han komme til jorden. Han måtte påtage sig en tjeners skikkelse. Han måtte blive mennesket lig. Han måtte ydmyge sig selv og blive lydig indtil døden. Han måtte give sig i kast med synden. Han måtte møde og overvinde Satan, menneskets fjende. Han måtte løskøbe synderne på syndens slavemarked. Han måtte løse lænkerne og sætte fangerne fri ved at betale en løsesum, og den løsesum ville blive hans eget blod. Han måtte blive slået af Gud og skilt fra Gud. Han måtte blive såret for menneskers overtrædelser og knust for deres brødes skyld. Han måtte forlige Gud og mennesket. Han måtte blive historiens store mellemmand. Han måtte blive en stedfortræder. Han måtte dø i det syndige menneskes sted. Alt dette måtte gøres – frivilligt.
Lovet være Gud – det er nøjagtig, hvad der skete!

Fra Billy Grahams bog ”Fred med Gud”