Navnet Jesus blegner aldrig

I en dejlig gammel åndelig sang synger man:

Navnet Jesus blegner aldrig,
tæres ej af tidens tand.
Navnet Jesus, det er evigt,
intet det udslette kan.

(David Welander.)

Gennem de to årtusinder, der er gået siden Jesus levede her på jorden, skulle man tro, at hans navn efterhånden blev udvisket i folks bevidsthed.
Andre filosoffer og store mænd og kvinders betydning forsvinder trods alt med tiden.
Men det modsatte er sket med Jesus.
Lige fra kejser Nero til kommunisterne i vore dages Kina har herskere forsøgt at udrydde ikke blot troen, men også de troende. Men modstand skaber bare flere af dem.
I den vestlige verden forsøger ateister og modstandere af kristendommen også i dag at bekæmpe troen. Ofte under dække af den almindelige hetz imod ekstreme muslimer. Af frygt for at fornærme muslimerne angriber man ofte ”religion” generelt i humanismens navn.
Men religioner er så forskellige som dag og nat. Religion kan være det rene djævelskab. Ja selv det, der går under navnet kristendom, kan have meget lidt med den ægte vare at gøre. Der er altid en risiko for, at kristendommen bliver ”religiøs” – dvs. at det kommer til at handle for meget om ritualer, former, traditioner og alt det udvendige, og for lidt om sagens kerne: Jesus.
Glem alt om religion. Religioner er en erstatning for den ægte vare. Jesus er den ægte vare. Det er hans undervisning, der forandrer. Det er hans liv, der bekræfter, at han var Guds udvalgte – den Messias, som der var profeteret om både i Israel og andre kulturer.
I hver generation oplever nye mennesker Jesus – til trods for, at ”kirken” ofte afskrækker dem. Det er vigtigt, at vi, der er kristne, ikke pakker Jesus så meget af vejen, at man ikke kan få øje på ham i kirken eller i vores liv. For i os selv og med vores egne evner og smarte teorier kan vi ikke hjælpe nogen.
Kun troen på Jesus kan frelse og forvandle – i dag som for 2000 år siden.

Redaktør Henri Nissen