Glædesspreder?

Rigtig mange mennesker søger efter lykke og glæde.Hvad er ægte glæde? Ordbogen definerer ordet som: ”En følelse af spændthed idet man forventer noget godt”.
Forventer du noget godt fra Gud?
Han er ikke en gammel mand på en sky. Bibelen giver en klar personkarakteristik af både Gud, Jesus og Helligånden. Vi blev skabt i Guds billede, han ønsker at have fællesskab med os, og Jesus siger: Vær ikke bekymret. Hver dag rækker han sin hånd ud mod os og taler til os, fordi han elsker os og vil, at vi skal have det godt.
Gud sender ikke sygdom og lidelse. Det er djævelen som stjæler, slagter og ødelægger. Det er ham, som stjæler vores glæde og smadrer menneskers liv omkring os. Det er ikke Guds skyld, at så mange mennesker vælger ham fra og samtidig giver ham skylden for verdens elendighed.

Der er mange, som ikke ved eller forstår, at det er Guds vilje, at vi skal nyde det liv, som han har givet os. Men vi skal tage en beslutning om ikke at lade omstændighederne styre vores tanker, følelser og attituder.
Hvorfor leve i selvmedlidenhed, sorg, vrede og bitterhed, når vi med Helligåndens kraft kan leve et liv i glæde?
Lad os sprede glæde og med vores liv vise andre, hvad Jesus har gjort for os og give dem håb! Troen på Jesus er ikke religionstrældom, men en positiv livsstil.

I Apostlenes Gerninger spredte de kristne ”det glædelige budskab”. De tog ikke sørgemasker på og gjorde ikke glædens Gud til en grædekone.
I Ny Testamente kan vi læse, hvordan Jesus gang på gang opmuntrede disciplene til at glæde sig. Gud elskede os så højt, at han sendte sin eneste Søn, for at vi måtte få liv i overflod, for at vi måtte lære at nyde vores liv. Han kom ikke og gav sit liv, for at vi skulle leve nedbrudte og miserable indtil vores dødsdag.
Nej, livet er ikke altid let. Derfor har vi brug for Helligåndens overnaturlige kraft. Jeg taler ikke om en overfladisk glæde, men om en over-naturlig glæde. Bibelen flyder over med opmuntringer, løfter og kærlighed lige fra Guds hjerte til vores. Glæden i Gud er vores styrke!
Uanset hvad der er sket i et menneskes liv, kan Gud tage smerten, skylden og bitterheden. Han kan erstatte den med sin frihed og glæde – men det kan godt tage tid.Vi skal give ham lov.
Han har så meget godt til os i dag. Lad os tage imod glæden fra Gud og være glædesspredere ligesom Jesus…!