Faste og retræte
Nyt akademi vil studere kirkens rødder

Johannes Akademiet i Sydsverige er oprettet af retræteleder Peter Halldorf i samarbejde med universitetsprofessor Samuel Rubenson
Vil man stifte bekendtskab med andre kirketraditioner end den protestantiske, kan man få en grundig indføring i de tidligere kirkefædre – de såkaldte ørkenfædre – ved et nyoprettet akademi i Bjärka Säby i nærheden af den svenske by Linköping.Blandt de mange træer og med udsigt til søer på begge sider ligger Nya Slottet.
Her holder den kendte forfatter Peter Halldorf til og har med jævne mellemrum inviteret til retræter og inspirationsdage for præster. Nu udvider han aktiviteterne til et egentligt akademi sammen med den anerkendte kirkehistoriker Samuel Rubenson fra Lund Universitet.
Johannes Akademiet har til hensigt at være et studieforum for lægfolk såvel som universitetsstuderende og har netop afholdt sit første seminar. Seminaret ”Skabt til Guds billede” blev afholdt af Samuel Rubenson og var godt besøgt.
Samuel Rubenson er professor i kirkehistorie og forfatter til flere internationale bøger og afhandlinger om kirkefædrene og de såkaldte ”ørkenfædre”. Han er også præst i Svenska Kyrkan, der er luthersk ligesom den danske folkekirke.
Johannes Akademiets opgave er ifølge Rubenson at give kristenheden et ”fordybet kendskab til den tidlige kirke, især den østlige”.
I vor tid findes en tendens inden for de protestantiske kirker. Vi vil tilbage til den tidlige kirkes form. Men her glemmes, at vores rødder i den tidlige kirke ikke kun er den protestantiske kirkes rødder, men at det er hele Kirkens rødder. Protestantiske og ortodokse skud såvel som katolske spirer på Kirkens stamtræ har alle samme rødder i den tidlige kirke.
Samuel Rubenson er en flittig skribent ved det svenske økumeniske tidsskrift Pilgrim, hvor Peter Halldorf er redaktør. Johannes Akademiet er oprettet på Nya Slottet i Bjärka Säby i samråd med slottets ejere, den store pinsekirke Sion Forsamlingen i Linköping.
/sam/sl