Fortiden lever

Få syn for sagen og forstå Jesu lignelser bedre. I Nazaret i Israel er der bygget en landsby som på Jesu tid.Jesus voksede op i den lille landsby Nazaret, hvor mennesker levede af den jord, de selv dyrkede. Et stykke land er blevet genskabt midt i nutidens Nazaret, så du kan opleve Jesu hjemby, som den må have set ud, lugtet og føltes, dengang Jesus levede her.Hvis Jesus var vokset op i dag, ville han måske have forklaret Himlen og Guds vilje ved at sammenligne med talk-shows, industrifiskeri og computerchips? Det er da muligt. Men han boede i en bondekultur for 2000 år siden, og det er med det udgangspunkt, Jesus lavede sine sammenligninger: Med en vingård, med bonden på marken, med olielampen, der var det eneste lys om natten, og med fårene.
Lige så uforståeligt computerchips og talk-shows ville have været for mennesker på Jesu tid, lige så uforståeligt kan bondekulturen i Israel i det første århundrede være for de fleste mennesker i dag. Men her, i Nazaret-landsbyen, kan man se og røre ved de ting, der var hverdag og selvfølgeligheder på Jesu tid. Her kan man opleve bondelivet og måske bedre forstå mange af Jesu lignelser. For her får man syn for sagen.

Vær der

Markerne pløjes med et æsel, en skuespiller arbejder i sit tømrerværksted med gamle værktøjer, mens en anden væver. Nogle står og laver brød af ingredienser, der er dyrket her i den lille landsby. Jævnligt plukkes og presses oliven fra de ældgamle oliventræer på en olivenpresse, som delvist er rekonstrueret ud fra et originalt arkæologisk fund. Landsbyen lever, fortiden lever. Og du står midt i den, tænker jeg, som jeg bevæger mig rundt i den lille by.
Hvad der sker her i Nazaret-landsbyen kommer helt an på, hvornår du kommer forbi. Indbyggerne er i næsten lige så høj grad landmænd og landsbyboere, som de er skuespillere, for deres scene er ægte, og deres opgave er – at leve som på Jesu tid. At så og dyrke jorden, at hente vand fra brønden om morgenen, at fremstille tøj og passe får.
Nazaret var en lille landsby med omkring 400 indbyggere på Jesu tid, og dette lille område giver et godt – og velstuderet – bud på, hvordan et hjørne af hverdagen var for Jesus og hans familie. Man arbejdede ca. 20 timer om ugen, afhængig af årstiderne, og man fremstillede selv næsten alt det, man behøvede. En del af tiden gik i synagogen, og sådan en er der også på stedet.

Bygget op om lignelser

Ideen til landsbyen kom i 1993 til en lokal læge med forbindelserne i orden, doktor Nakhle Bishara. Han slog sig sammen med en amerikansk filminstruktør og åbnede dette noget anderledes levende museum efter 7 års research og udgravninger. Nazaret-landsbyen er finansieret af amerikanske penge, og fonden ledes af den tidligere præsident Jimmy Carter.
Grundtanken var at gøre Jesu opvækstvilkår og fortællinger levende og forståelige. Derfor er her bygget mange ting, som Jesus snakker om i sine lignelser. Man finder f.eks. en vinpresse, og mens man står der, genfortæller en guide lignelsen fra Markusevangeliet om manden, der byggede en vingård. Og da vi går op ad markerne, der er udgravet som gigantiske trappetrin, én lille mark per familie, genfortæller han lignelsen fra Matthæus-evangeliet om sædemanden, der såede:
– Noget faldt på vejen, og fuglene kom og åd det op, citerer han og tramper på stien, der snor sig igennem markerne.
– Noget faldt på klippegrund, og noget faldt blandt tidsler, fortsætter han og peger.
Og sådan fortsætter turen tilbage i tiden og ind i biblen.

Ikke kun en kopi

Det er ikke alt, der er kopier i landsbyen, tværtimod. Da dr. Nakhle Bishara og co. gik i gang med at udgrave haven, opdagede de, at der allerede lå en have. Terrasserne, som fårene græsser på, blev gravet ud, og de var i brug på Jesu tid. Og det samme gælder brønden, vinpressen og andre dele af landskabet.
Da de gik i gang med at bygge, dukkede der hele tiden potteskår og mønter fra det første århundrede op. Denne landsby havde været en landsby på Jesu tid. Det er lige så meget en restaurering som en kopi. Så hvem ved…? Måske er Jesus virkelig vokset op lige her.