Kristne studenter er dygtigst

Det skriver Dagbladet RingkøbingSkjern om eleverne fra Det Kristne Gymnasium.Tal fra undervisningsministeriet viser, at blandt de forskellige uddannelsesretninger i Ringkøbing kommune ligger de kristnes gennemsnit højest.Det Kristne Gymnasium (KG) overhaler de andre gymnasiale uddannelser og indtager førstepladsen med højeste gennemsnit i 2007.
Matematisk lå KGs elever på et gennemsnit på 8,8 og sprogligt på 8,7, (gl. skala).

Fordelene på KG

Ikke nok med, at eleverne får højere karakterer på Det Kristne Gymnasium, så har de også andre fordele, mener rektor Karsten Mortensen.
Gymnasiet er lille, og så er det et kostgymnasium, eleverne betaler for undervisningen, og det giver motivering.
Forskellene på årgangene er heller ikke store, og kosteleverne hjælper hinanden, både fagligt og personligt.
Nogle af eleverne på KG mener desuden, at den kristne holdning og muligheden for at bede Gud om hjælp i fx eksamenssituationer er afgørende faktorer. En af eleverne påpegede også, at de ikke bruger weekenderne på at hælde alkohol indenbords.
Tabita