Bibel Quiz

GT: Hvilket dyr slog Samson ihjel med sine bare hænder?

NT: Hvem blev valgt som den tolvte apostel i stedet for Judas?

BQ: Hvad hed Adam og Evas børn?

Svar: Løve (Dommerbogen, 14,6)
Svar: Matthias (ApG. 1,15-26)
Svar: Kain og Abel (1. Mos. 1,1-2)