Mission og kirke bekæmper HIV og AIDS i Liberia

Takket være kontakten til Dansk Ethiopermission kan den lutherkse kirke i Liberia køre et stort og vellykket projekt med Danida-støtte mod AIDS.Kirken står for den største og mest effektive kampagne imod HIV og AIDS i Liberia i Afrika.

Missionssekretær Erik Wengel, Dansk Ethiopermission, byder koordinatoren for AIDS-kampagnen i Liberia, Steven Korvah, velkommen på sit kontor. I baggrunden hænger en gave fra biskoppen i den lutherske kirke.

Det fortæller Steven Korvah, som er på besøg i Danmark. Han er til daglig koordinator for indsatsen, der både omfatter oplysning, rådgivning, test og hjælp til forældreløse børn efter AIDS-ofre. Han har 34 medarbejdere og arbejder sammen med bl.a. den danske missionær Finn Hougaard.
Men desuden har man i Liberia et helt specielt problem. Mens vi i Europa først og fremmest tænker på HIV/AIDS som en seksuelt overført kønssygdom, bliver mange i Liberia smittet gennem blod og modermælk.

Medicinmænd
snitter og smitter

– Ude i landsbyerne findes der medicinmænd, de såkaldte Zoes. De skærer rifter i menneskers hud for at mærke dem med stammemærker eller for at give ”beskyttelse” imod trolddom, fortæller Steven.
– Som regel bruger de samme kniv til at skære i flere personer. Derved kan de let overføre smitten til andre.
Den lutherske kirkes AIDS-projekt har derfor belært medicinmændene om, at de skal bruge en ren kniv, hvis de absolut skal skære i nogen.
– Vi forholder os neutrale over for disse ritualer. Formålet i dette projekt er ikke at omvende dem, siger Steven, som ellers nok kunne få lyst til at prædike. Ikke mindst fordi man i mange stammer stadig foretager omskærelse af piger.
– Jeg er selv blevet mærket med stammeritualer, og mine søstre er blevet omskåret, fortæller han.
– Men går kirken ikke på kompromis, når man stiltiende accepterer denne praksis i sit oplysningsarbejde?
– Det er svært, for det er en kulturel ting, som hører til de forskellige stammer.
Som kristne går vi ikke ind for okkultisme, men i dette projekt, som støttes af Danida, kan vi ikke missionere. Vores mål er at hjælpe mennesker til ikke at blive smittet af AIDS, uanset at vi er imod det, de foretager sig, forklarer Steven. Han forklarer, at det også drøftes blandt de liberianske kristne, om man ikke burde forkynde den ægte kristne frihed fremfor at hjælpe mennesker til at leve videre med deres okkultisme – blot uden at blive smittet…

Frem i lyset

– Men der sker alligevel en stor ændring, selv om vi ikke prædiker, mener han.
– Før borgerkrigen i 90’erne talte man ikke om disse okkulte ting. Kirkerne holdt sig for sig selv. Og det okkulte foregik for sig. Selv om ca. 40 pct. regnes som kristne, er det jo ikke alle, der går i kirke, der er rigtige kristne…
Men nu kommer alle disse skjulte ting frem i lyset. På grund af projektet diskuterer man nu åbent, hvad der sker i disse ritualer. Og jeg tror, at den næste generation vil have en anden indstilling.
Mindst en af de tidligere medicinmænd er også blevet kristen på grund af projektet.

Krigen åbnede
vores øjne for Gud

Borgerkrigen i Liberia var en af de mest brutale, som Afrika har oplevet i nyere tid.
– Har befolkningens indstilling til kristendom ændret sig på grund af borgerkrigen?
– Ja, afgjort. Under borgerkrigen skete der så mange frygtelige og brutale overgreb, at det åbnede vores øjne for ondskaben. Vi forstod, at dette skete, fordi vi var kommet bort fra Gud. Hvis vi havde fulgt den kristne tro i praksis, så var disse ting ikke sket.
Derfor er mange blevet kristne på grund af borgerkrigen, fortæller Steven Korvah.
– Det er også blevet meget mere naturligt at tale om sin tro nu, end det var tidligere.

Liberia er på 111.000 km2 og har en befolkning på ca. 3.5 mio. Ca. 40 pct. er registreret som kristne, 20 pct. som muslimer og 40 pct. som traditionelle åndedyrkere. Ofte blandes okkultismen med både islam og kristendom.