Passionen for Lammet

I 1700-tallet brød missions-vækkelsen løs. Det var Brødremenigheden, som sendte de første missionærer til verdens ender – også fra Danmark. Men magthaverne modsatte sig – dengang som nu.Der skulle en helt speciel kraft til, for at disse få og fattige mennesker ville sætte alt på spil for at gennembryde modstanden. Men de havde en passion for Jesus – ”Lammet”, som de elskede, fordi han ofrede sig og sejrede for os over døden. Kærligheden drev dem.
Da de første brødre-missionærer blev forhindret i at prædike for slaverne i sukkerplantagerne af de hvide slaveejere, solgte de sig selv som slaver, så de kunne komme ind i plantagerne og fortælle det livsvigtige budskab.
Da de sejlede bort til deres liv i slaveri, råbte de tilbage til dem, de forlod: ”For Lammet! For Lammet!”
De havde fået troen fra hovedet ned i hjertet. Derfor var der noget, der var blevet vigtigere end alt andet: At fortælle om Jesus og hans kærlighed til mennesker.
Derfor havde de også en anden måde at drive mission på end mange andre. Grev Zinzendorf sammenfattede brødrenes missions-principper sådan:
1. Forkynd evangeliet på en åben og tolerant måde
2. Omvend uden at presse
3. Respekter kulturen
4. Beskriv frelseren så levende som muligt
5. Forstå, at hedningerne kender til Guds eksistens
6. Rør ved de enkelte sjæle – ikke mængden
7. Afvent Helligåndens arbejde
8. Vær tålmodig
9. Tal og tænk ikke ”herrnhuttisk” (indforstået)
10. Involvér menigheden
11. Arbejd blandt de glemte og marginaliserede.

Vi har tema om mission og nødhjælp i dette nummer. Lad os inspireres til at gøre noget – for Lammet.

Redaktør Henri Nissen

Læs om grev Zinzendorf her