Pinse Quiz

Hvad skete der på pinsedagen i Jerusalem ca. år 33?
Prøv at svare på spørgsmålene herunder.
Hvis det kniber, så læs beretningen i Apostlenes Ger-ninger kapitel 2. Svarene findes yderst til højre.1. Hvorfor fejrer vi pinse?
2. Hvem lovede at sende Helligånden?
3. Er Helligånden et symbol eller en person?
4. Hvad skete der på pinsedagen?
5. Hvordan kunne de tale på fremmede sprog?
6. Hvad skete der, efter Helligånden kom pinsedag?
7. Hvilke fysiske manifestationer viste sig?
8. Hvilken profet i Gamle Testamente har profeteret om Helligåndens komme?
9. Hvem talte til folkemængden på pinsedagen?
10. Hvor mange dage ligger pinsen efter påsken?
11. Hvor mange dage ventede disciplene i Jerusalem på Helligåndens komme?

Svar:
1) Fordi Helligånden blev sendt til det enkelte menneske.
2) Jesus.
3) Han er en person. (Del af treenigheden, Gud Fader, Gud Søn og Gud Helligånd.)
4) Helligånden faldt over de troende og gav dem kraft til at udfører tegn og undere i Jesu navn.
5) Fordi Helligånden gav dem fremmede tungemål.
6) 3.000 mennesker kom til tro på Jesus.
7) En mægtig lyd fra himlen som en tordenstorm og tunger af ild satte sig på den enkelte tilstedeværende.
8) Joel 2: 28-32.
9) Peter.
10) 40 dage.
11) 10 dage.