Bloktilskud til Folkekirken på kant med Grundloven

Er ellers med i regeringsgrundlaget. – Man kan ikke uden videre fjerne statens støtte til folkekirkens præstelønninger og erstatte det med et bloktilskud. Et sådant forslag er på kant med Grundloven og skal overvejes meget grundigt, hvis det skal realiseres.

– Det var noget, ’finansdrengene’ fandt på, sagde Birthe Rønn Hornbech.

Det fastslog kirkeminister Birthe Rønn Hornbech over for ca. 600 menighedsrådsmedlemmer ved Landsforeningen af Menighedsråds årsmøde forrige weekend.
Forslaget om et bloktilskud fremgår ellers af det regeringsgrundlag, som blev fremlagt i november 2007.
Formålet med at flytte statsstøtten fra religiøs forkyndelse til praktiske opgaver som vedligeholdelse af kirkebygninger og kirkegårdsdrift skal ifølge regeringsgrundlaget ske for at opretholde en bred opbakning om folkekirken. Men Birthe Rønn Hornbech bøjer sig ikke umiddelbart for ordlyden i forslaget.
– Det er jo noget, som ’finansdrengene’ fandt på, inden jeg kom ind i billedet, sagde ministeren i sin veloplagte tale. – I Grundlovens paragraf 4 hedder det jo, at ’Den evangelisk-lutherske kirke er den danske folkekirke og understøttes som sådan af staten.’ Det betyder ikke, at kirken understøttes som folkekirke, men som evangelisk-luthersk, og derfor er det ikke uden problemer at give støtten til kirkegårdsdrift, sagde kirkeministeren.
/KP